Uygulamalı sanal eğitim tekniklerinin üretim sektöründe uygulanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE KAYHAN

Supervisor: AHMET TALAT İNAN

Abstract:

UYGULAMALI SANAL EĞİTİM TEKNİKLERİNİN ÜRETİM SEKTÖRÜNDE UYGULANMASI Üretim sektöründe meydana gelen hızlı gelişmeler birçok yeniliği beraberinde getirmekte ve sanal eğitim tekniklerinin yaygın şekilde uygulanmasını sağlamaktadırlar. İşletmelerin üretimlerini standartlaştırabilmesi, meydana gelebilecek sorunlarını en aza indirebilmesi, tüm teknik bilgileri bir araya toplayabilmesi, yapılacak işleri en kısa sürede eksiksiz şekilde yerine getirebilmesi sanal eğitim tekniklerinin uygulanması ile mümkün olmaktadır. Tezde, Çift Emişli Yatay Santrifüj Pompanın tasarım parametreleri, boyutlandırma tabloları, karakteristik eğrisi, çalışma prensibi, uygulama alanları, üretim hattı için sanal montaj ve demontaj adımları, servis bakım ve kontrol bilgileri, işletmeye alınması şartları 3DVia Composer ve CamTasia programları kullanılarak bir araya toplanmış ve sanal eğitim materyali haline getirilmiştir. Hazırlanan sanal eğitim materyalini kullanacak hedef grup olarak, üretimde çalışan işçiler ve formenler belirlenmiştir. Sonuç olarak bu çalışmada, sanal eğitim teknikleri uygulamaları ile belirli kazanımların elde edildiği gösterilmiştir ve firmaların üretim, imalat ve eğitim faaliyetlerini verimli, kesintisiz ve en az hata ile yapabilmeleri için kullanmaları önerilmiştir. ABSTRACT APPLICATION OF APPLIED VIRTUAL TRAINING TECHNIQUES IN MANUFACTURING SECTOR Rapid developments in the manufacturing sector introduces lots of innovations besides and provides the application of virtual training techniques extensively. By the application of virtual training techniques, it is possible for the enterprises to standardize the manufacturings, minimize the possible issues, bring the technical data all together and do works definitively in the minimum time. In this thesis, by using of 3Dvia Composer and CamTasia programs, the design parameters, dimensioning tables, characteristic curve, functioning principle, scope of application, virtual assembly and disassembly steps for the production line, service maintenance and control information and commissionig conditions of Flat Centrifugal Pump with Double Suction have been brought together and have been transformed to virtual training materials. The target group who will use the prepared virtual education materials have been determined as the workers and formens in the production line. Consequently, in this study, it has shown that specific benefits has been gained by the application of virtual education techniques and it is recommended for conducting the manufacturing, production and education activities in a fertile, continuous and an errorless way.