İletişim stratejileri bağlamında Türk dış ilişkilerinin kamu diplomasisi açısından değerlendirilmesi: İsrail ve Rusya krizi örnekleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Ahmet Aydın

Supervisor: EMEL POYRAZ

Abstract:

İLETİŞİM STRATEJİLERİ BAĞLAMINDA TÜRK DIŞ İLİŞKİLERİNİN KAMU DİPLOMASİSİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ: İSRAİL VE RUSYA KRİZİ ÖRNEKLERİ Değişmekte ve gelişmekte olan dünyada ülkelerin uluslar arası platformda kendi imajlarını arttırmak ve kendilerini diğer toplumlara daha iyi göstermek için çeşitli iletişim kanallarına başvurmaktadırlar. -------------------- ABSTRACT EVALUATION OF TURKISH FOREIGN RELATIONS IN THE CONTEXT OF COMMUNICATION STRATEGIES IN TERMS OF PUBLIC DIPLOMACY: EXAMPLES OF ISRAEL AND RUSSIA CRISIS In the changing and developing world, in order for the countries to enhance their images and make good show of themselves, they resort to a variety of communication channels. Public diplomacy, being one of those channels, undertakes everything of the countries on behalf of foreign policy.