Denizcilik eğitimi veren okullarda çevre eğitim programınıın geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Chemical Engineering, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: YEŞİM ÖZTÜRK GÜLTEKİN

Supervisor: ATIF KOCA

Abstract:

DENİZCİLİK EĞİTİMİ VEREN OKULLARDA ÇEVRE EĞİTİM PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ Bu çalışmanın öncelikli amacı, MYO’larının “denizcilik” programlarında ekoloji ve çevre konularının gerekliliğini ortaya koymaktır. Bu gereklilik kapsamında öğrencilerin “çevre bilinci” ve “çevre duyarlılığı” na ulaşmalarını sağlayacak bir eğitim modelinin geliştirilmesidir. Bu metod ile çevreyi bilerek, duyarak, görerek denizlere hükmeden denizcilerin yetişmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda, öncelikle MYO’larının “denizcilik” programlarının ders içerikleri incelenmiştir. İlgili ders içeriklerinde çevre ve ekoloji konularının kısmi yer aldığı görülmüştür. Bu kısmi bilgilerin ise çevreye duyarlı denizcilerin yetişmesinde yeterli olmayacağı kanısına varılmıştır. Bu kanının ispatı için deney grubu öğrencilerine yapılan “çevre duyarlılığını” ölçmeye yönelik ankette fikrimizi doğrulayan bilgilere ulaşılmıştır. Deney grubunda yer alan öğrencilerin “bilgi düzeylerini” ölçmek amacıyla yöneltilen sormaca sorularında (öntest) öğrencilerin başarı düzeyleri eğitim ihtiyacının gerekliliklerini ortaya koymuştur. Çalışmanın ikinci hedefi; ihtiyaç duyulan, amaca uygun eğitim programının belirlenmesidir. Bunun için öğrencilerin “çevre duyarlılığını” ölçmeye yönelik sorulan sorularda öğrencilerin tercih ettikleri eğitim modellerinin neler oldukları belirlenmiştir. Bu tercihler dikkate alınarak bir eğitim metodu oluşturulmaya çalışılmıştır. ABSTRACT DEVELOPMENT OF ENVIRONMENT TRAINING PROGRAM IN SCHOOLS WHICH GIVEN SEAMANSHIP TRAINING Prior aim of this study is exposing the ecology and environment necessity of sailing of MYO programs. In this necessity logic, this study aims to improve a training program which reaches the students the environment conscious and sensitivity. And again aims training sailors who govern the seas in caring environment using this program. In the direction of these aims, firstly course contents of MYO sailing program are analyzed and realized scarcities of the ecology and environment topics in related course contents. Considering the scarcities an opinion is appeared. The opinion is the existing sailing program is insufficient to train the desired sailors. To prove this opinion a questionnaire which is about environment sensitivity, is applied to sample students and the results of this questionnaire support the opinion. Some questions which aim to measure knowledge level of sample student are asked and the results show that more training is necessary. Secondary aim of the study determines suitable training program to reach the aim. To determine this training program the questions which measure environment sensitivity are asked to the sample and desired training models are determined. And a new training program is tried to constitute by considering these desired training models