Âyetler, hadis ve siyer kaynakları ışığında Hz. Peygamber-ümmet ilişkileri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: AHMET GÖKDEMİR

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

TEZ İ Tezin yazılış amacı Kur’an-ı Kerim’de belirtilen esâsları en güzel şekilde uygulamış olan ve Kur’ân’da bizim için en güzel örnek olarak gösterilen Hz. Peygamber (sav.)’in bir beşer ve devlet başkanı olarak uygulamalarını tespit etmektir. Bu tez böyle bir düşüncenin ürünü olarak yazılmıştır. Tez iki ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Hz. Peygamber (sav.)’in beşerî ilişkileri, ikinci bölümde ise Hz. Peygamber (sav.)’in devlet başkanı sıfatıyla yaptığı uygulamalar ele alınmaktadır. Birinci bölüm on ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar sırasıyla Hz. Peygamber (sav.)’in çocuklar, kadınlar, akrabalar, komşular, hizmetçiler, köle ve cariyeler, fakirler, yetimler, ihtiyarlar, eşleri dışındaki kadınlar ve özürlülerle ilişkileridir. İkinci bölüm ise on bir ana başlıktan oluşmaktadır. Bu başlıklar sırasıyla Hz. Peygamber (sav.)’in devleti, gayrimüslimlerle ilişkileri, Hz. Peygamber (sav.)’e göre İslam toplumunun sahip olması gereken hasletler ve toplumun yok olmasına neden olan durumlar, Hz. Peygamber (sav.)’in çevre ile ilgili düzenlemeleri, Hz. Peygamber (sav.)’in sağlık ve spor ile ilgili uygulamaları, Hz. Peygamber (sav.) dönemindeki sosyal hayat, Hz. Peygamber (sav.)’in hayvanlar hakkındaki tavsiyeleri, Hz. Peygamber (sav.)’in eğitim, askerlik, hukuk ve ekonomi ile ilgili uygulamalarıdır. SUMMARY Main aim of this dissertation is determination of practices of The Prophet (peace be upon him), who excellently applied principles of the Quran and mentioned as excellent exampler, as a human and as a governor. The thesis consists of two main parts. The first part deals with prophet’s relations as a human and the latter his practices as head of the state. First part comprises of 10 subheads. These are respectively, prophet’s relations with kids, women, relatives, neighbours, servants, slaves, poor people, orphans, elderly people, other women than his wifes, disabled people. The second part consists of 11 subheads. These are respectively, prophet’s government, his relations with unbelievers, must have traits of Islam society and conditions that destroy that society, his arrangements related to environment, his exercises with regard to health and sports, social life at his age, his advices about animals, his exercises related to education, military, jurisprudence and economy