Görünürlüğü yüksek kumaşların üretimi ve renk ölçümü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Textile Education, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: NİDA BEYAZAY

Consultant: Erhan Öner

Abstract:

GÖRÜNÜRLÜĞÜ YÜKSEK KUMAŞLARIN ÜRETİMİ ve RENK ÖLÇÜMÜ Dünyada her yıl bir çok insan kaza nedeniyle ölmektedir. Kazaların bir çoğu ise iş alanlarında ve karayollarında olmaktadır ve bunların büyük kısmı objelerin düşük görünürlüklerinden dolayı meydana gelmektedir. Yüksek görünürlüğe sahip kıyafetler, ekipmanlar, ikaz tabelaları vs. kullanılarak bu kazalar azaltılabilir. Özellikle de karayollarında ve iş alanlarında çalışan insanların güvenliği nedeniyle yüksek görünürlüğe sahip kıyafetler giymesi gerekmektedir. Kumaşlara yüksek görünürlük özelliği kazandırmak için ise fluoresans esaslı boyarmaddeler kullanılmaktadır. Tekstil sektöründe en fazla kullanılan fluoresans özellikli boyarmaddeler kümarin ve naftilamid gruplarındandır. Yapılan bu çalışmanın ilk kısmında, % 100 pamuklu kumaşlar çektirme yöntemine göre C.I Direct Yellow 96, C.I Direct Red 277, C.I Direct Blue 199, C.I Direct Orange 26 ve Remazol LM Yellow FL boyarmaddeleri ile açılım boyamaları ve bu boyamalara ait tekrarlanabilirlikler gerçekleştirilmiş, boyarmaddelerin ikili ve üçlü karışımları ile pamuklu materyal boyanmıştır. Daha sonra renk ölçümleri yapılmış, kromatisite koordinatları ve lüminesans faktörleri hesaplanmıştır, 400 ve 700nm arasındaki %SRF değerleri grafiklerle gösterilmiş ve boyanmış materyallerin EN 471:2003 Yüksek Görünürlük Standardına uygunluğu araştırılmıştır. Çalışmanın son kısmında ise, boyanmış kumaşlara yıkama ve sürtme haslık testleri uygulanarak sonuçlar değerlendirilmiştir. ABSTRACT PRODUCTION OF HIGH VISIBILITY FABRICS AND THEIR COLOUR MEASUREMENT Every year, lots of people die in the world because of the accidents occuring in the work places and on the highways. Invisibility of the pedestrians or workers in different times of the day and in some weather conditions causes these accidents. However, by using high visibility garments, the number of the deaths can be reduced. To include the high visibility characteristic on fabrics, the fluorescent dyestuffs are used. The most widely used fluorescent dyestuffs are from coumarine and naphthyl imide groups. In the first part of this project 100 % coton fabrics were dyed by fluorescent dyestuffs namely, C.I. Direct Yellow 96 and C.I. Direct Red 277 , C.I Direct Blue 199, C.I Direct Orange 26 and Remazol LM Yellow FL by the exhaustion method. The calibration dyeings and the dyeings with the mixtures of these two or three dyestuffs were carried out. The % SRF values of dyed fabrics were plotted against wavelengths between 400 and 700 nm. The chromaticity coordinates and the lüminesans factors of these dyeings and the fabrics with the dye mixtures were calculated and they were investigated whether they would agree with the EN 471:2003 High Visibility Standart. In the last part of the project, the light fastness properties of the fluorescent dyestuffs were also investigated and to improve the light fastness values of the fluorescent dyed fabrics.