EFT (duygusal özgürleşme tekniği) psikoterapi tekniği ile destek alan kişilerde dini tutum ve davranışlar


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Semra Altuntaş Semra Altuntaş

Consultant: SEVDE DÜZGÜNER

Abstract:

EFT (Emotional Freedom Technique) Duygusal Özgürleşme Tekniği, son yıllarda psikolojik destek ve danışmanlık sağlamak amaçlı yaygınlaşmış bir uygulamadır. 1980’li yıllarda çin tıbbından hareketle keşfedilmiş bu uygulama kişinin zihin ve beden yapısını bir bütün olarak kabul eder. Buna göre duygu dünyamızda meydana gelen herhangi bir üzüntü, kaygı ya da bastırılmış bir duygu zihin ve bedende problemlere sebep olabilir. Çalışmamızda da insanın bireysel, sosyal ve manevi boyutları esas alınarak bütüncül bir değerlendirme yapılmış ve duygu dünyasındaki değişimin dini yaşantıya olan etkisine bakılmıştır. Bu amaçla 21 kişiyle EFT öncesi ve sonrası mülakat yapılmıştır. Sonuç olarak, EFT'nin kişinin kendisi ve çevresi hakkında olumlu bir değişim ve katkısı olduğu, dolayısıyla Allah ile kurduğu iletişimin güçlendiği tespit edilmiştir. Böylelikle insanın, bireysel, sosyal ve manevi boyutlarının birbirini etkileyen yapılar olduğu da kanıtlanmıştır. -------------------- Emotional Freedom Technique EFT (Emotional Freedom Technique) is a widespread practice aimed at providing psychological support and counseling in recent years. This practice, discovered in Chinese medicine in the 1980s, accepts the mind and body structure of the person as a whole. Accordingly, any sadness, anxiety or repressed emotion in our emotional world can cause problems in mind and body. In our study, a holistic assessment was made based on the individual, social and spiritual dimensions of the human and the effect of the change in the emotional world on the religious life was examined.For this purpose 21 people were interviewed before and after EFT.As a result, it is determined that EFT has a positive change and contribution about the person and his / her environment and thus the communication he has established with God has been strengthened. In this way, it has been proved that the individual, social and spiritual dimensions of the people are interrelated structures.