Bankacılıkta risk yönetimi ve Türk bankacılık sisteminin risk yönetimi açısından değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2008

Thesis Language: Turkish

Student: SERHAT ŞAHİN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

BANKACILIKTA RİSK YÖNETİMİ VE TÜRK BANKACILIK SİSTEMİNİN RİSK YÖNETİMİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1980’li yıllardan itibaren küreselleşme sürecinin hızlanması ile beraber, gerek finansal ürünlerin karmaşık bir hale gelerek çeşitlenmesi, gerekse küresel anlamda artan rekabet bankacılık alanında da etkilerini göstermiş ve bankalar kar elde edebilmek ve karlılıklarını korumak amacı ile çeşitli alanlara yönelmişlerdir. Bu ise tamamen bir risk dünyası içerisinde bulunan bankaların risklerini minimize ederek her türlü risk faktörüne karşı hazırlıklı olmaları gerekliliğini gündeme getirmiştir. Bu çalışma ile risk kavramı üzerinde durularak, bankacılık alanında risk yönetiminin önemi anlatılmaya çalışılmıştır. Bankalar için risk yönetimi olmazsa olmaz bir prensip olup, bankaların risklilik derecelerini değerlendirirken kullanmakta oldukları yöntem ve metotlara yer verilmiştir. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra ülkemizde risk yönetimi kavramı her zamankinden daha fazla önem kazanmış olup, yeni uygulamalarla önemli gelişmeler olmuştur. Türk Bankacılık Sistemi açısından bazı yapısal sorunlar devam etse de risk yönetimi alanında önemli atılımlar gerçekleştirilmiştir. Türk Bankacılık Sistemi en kötü dönemleri geride bırakmış olup, risk yönetimi uygulamalarıyla finansal krizlere ve dış şoklara daha dayanıklı bir hale gelmiştir. ABSTRACT RISK MANAGEMENT IN BANKING AND ANALYSING TURKISH BANKING SYSTEM IN TERMS OF RISK MANAGEMENT From 1980s on, with the increasing phase of globalization financial products have become sophisticated and increased in variety. Increased global competition has also shown its impact on banking sector and these led banks to go for other fields in order to profit and also to maintain their profitability. These also brought the question for the banks, operating in a risky world, of minimizing all kinds of risks and of being ready for all kinds of risk factors. The study emphasizes the importance of the risk management in banking sector by focusing on risk concept. Risk management is a must principle for banking. The study points out the methods of the evaluation of the amount of risks that has been taken by the banks. After November 2000 and February 2001 crisis risk management concept became more and more important and by using the new implementation the sector had considerable amount of progress. Even though there still are some structural issues in Turkish Banking system, the system had developed itself in risk management field. By using the risk management the Turkish Banking system had became stronger towards the financial crisis and the external shocks and overcame the worst financial period of its past.