Doğu Türkçesi Kur’an tefsiri (Mü’min, Fussilet, Şūrā ve Zuhruf Sureleri) (inceleme-tenkitli metin-dizin-tıpkıbasım)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Samet Onur

Supervisor: GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK

Abstract:

Doğu Türkçesi Kur'ân Tefsiri üzerinde yaptığımız çalışma "İnceleme", "Metin", "Dizin" ve "Tıpkıbasım" bölümlerinden oluşmaktadır. ABSTRACT The study that we have worked on Eastern Turkish Koran commentary has parts as "Examination ", "Text", "Index" and "Facsimile".