Gama-aminobütirik asit agonistlerinin nükleus akümbens kabuk bölgesine uygulanmasının naloksonla indüklenmiş morfin yoksunluğu üzerindeki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Medical Pharmacology, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: BETİLAY TOPKARA

Consultant: Hasan Raci Yananlı