İbnülemin Mahmut Kemal İnal'ın tarihi romanı: Sabih


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Şemsettin Şeker

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Çalışmanın esasını tarih, edebiyat, biyografi ve kültür sahâlârındaki çalışmalarıyla tanınan İbnülemin Mahmut Kemâl İnal’ın Sabih romanının tahlili ve yeni harflere çevrimi teşkil etmektedir; ancak daha önce Sabih’in tarihî bir roman olması münasebetiyle 19. asır Türk edebiyatındaki tarihî romanlar ile İbnülemin’i hayatı ve eserleri hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra roman; şahıs kadrosu, şekil özellikleri, mekân, zaman ve ele alınan fikirler noktasından tahlil edilmiş, etkisinde yazılan Namık Kemâl’in Cezmi romanıyla benzerlikleri mukayese edilmiştir. Ayrıca İbnülemin’in diğer romanları Bir Yetîmin Sergüzeşti ve Rahşan hakkında da bilgi verilerek onun roman ve hikâyeciliği ortaya konmaya çalışılmıştır. ABSRACT The base of the study is formed by the analysis and transform in new alphabet of Sabih named Novel written by İbnülemin Mahmut Kemâl İnal who is known with his studies in biography and culture area. However, since Sabih is a historical novel, firstly it is provided with information about historical novels in Turkish literature in19.th century and İbnülemin’s life and works. Therefore, the novel is analyzed due to its personnel structure, form features, place (environment), time and ideas dealt with. Moreover, it is compared with Namık Kemâl’s Novel named Cezmi which Sabih written under its effect. Besides that, by giving information about the other novels of İbnülemin like Bir Yetîmin Sergüzeşti and Rahşan, it is tried to show his novel writing and story writing.