Türkiye ve Avrupa Birliği'nde uygulanan sağlık finansman politikalarının değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: ÖZLEM DİNÇKÖKLÜ ÇAKIR

Consultant: JALE ÇOKGEZEN

Abstract:

TÜRKİYE VE AVRUPA BİRLİĞİ’NDE UYGULANAN SAĞLIK FİNANSMAN POLİTİKALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Son yıllarda sağlık hizmetlerinde özelleştimeye yönelik reformların yapıldığı görülmüştür. Sağlık hizmetlerinde kamunun rolü politikacılar için her zaman önemli bir konu olmuştur. Bu çalışma ile sosyal devlet anlayışına göre sağlık hizmetlerinin kamunun önemli bir görevi olduğu vurgulanmış, Avrupa Birliği’ne üye 28 ülkelenin ve Türkiye’nin sağlık hizmetleri finansman politikası incelenmiştir. Türkiye ve Avrupa Birliği’ne üye ülkelerin sağlık finansmanının uluslararası istatistiklere dayandırılarak karşılaştırmalı analizi yapılmıştır. Sağlık finansman reformları maliyet paylaşımı ve maliyet sınırlaması olarak sınıflandırılmıştır. Bu reformların sağlık hizmetlerinde özelleştirmeyi desteklediği, sağlık hizmetlerinde sosyal fayda yerine kâr olgusunu ön plana çıkardığı görülmüştür.. ABSTRACT THE EVALUATION OF HEALTH FINANCING POLICIES APPLIED IN TURKEY AND THE EUROPEAN UNION In recent years,ıt has been observed certain reforms towards the privatization of health care services.The role of government in health care ,has always been an important issue for politicians. By this study ,ıt has been emphasized that the health services are the important task of the public administration in terms of social state ideology ,and the health care financing policies of 28-member countries of European Union and Turkey were examined . Comperative analysis of the health care financing in Turkey and the European Union member states have been made on the basis of international statistics. Health care financing reforms have been classified as cost sharing and cost limitation. It has been observed that these reforms support the privatization in the health care services and bring the profit to the fore instead of social benefits.