Leasing işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde uluslararası muhasebe standartları ile Türk muhasebe standatları karşılaştırması ve Türkiye uygulaması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2001

Student: ONUR KIRCI

Supervisor: DOĞAN ARGUN