Avrupa'da hafızlık eğitimi ve Kur'an tilaveti yarışmaları (IGMG örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ÇOŞKUN KAHRAMAN

Consultant: Mehmet Kamil Yaşaroğlu

Abstract:

AVRUPA’DA HAFIZLIK EĞİTİMİ VE KUR’AN TİLAVETİ YARIŞMALARI (IGMG ÖRNEĞİ) 1960’lı yıllarda Türkiye’deki ekonomik durum pekte iç açıcı değildi. Bu duruma bağlı olarak, birçok Türk vatandaşı çalışıp biraz para kazanarak geri dönmek üzere Avrupa’ya göç etmişlerdir. Avrupa’ya giden Türklerin çoğu geri dönememiş ve Avrupa’ya yerleşmişlerdir. Birçoğu içinde yaşadıkları ülkelerin vatandaşlığını almışlar ve Avrupalı Türkler olarak literatüre geçmişlerdir. Bugün Avrupa’da 4 kuşak bir arada yaşamaktadırlar. 1973-1974 yıllarında ki ekonomik kriz sonrası, dış ülkelerden işçi alımı durdurulmuş ve aile birleşimleri başlamıştır. Aile birleşimine bağlı olarak, çocuklarının eğitimi, özellikle de manevi eğitimi noktasında birçok çalışmalar yapmışlardır. Bunun en güzel örneğini tezimizde ele aldığımız, IGMG’nin ortaya koyduğu Hafızlık eğitim çalışmaları ve yaklaşık 30 yıldır düzenledikleri Avrupa Kur’an Tilaveti Yarışmalarıdır. Tezin giriş bölümünde Avrupa’da Türk varlığına genel bir bakış yaptıktan sonra, birinci bölümde Avrupa’da Türklere ait belli başlı dini kuruluşlara yer verdik. İkinci bölümde; geçmişten günümüze ve günümüzdeki hafızlık çalışmalarına değindikten sonra, IGMG’nin Hafızlık eğitimi tarihçesi, Hafızlık kursları, Hafızlık konsepti ve içeriğine yer verdik. Üçüncü bölümde ise; Türkiye’de, Müslüman ülkelerde ve Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları ülkelerde yapılan Kuran yarışmalarına yer verdikten sonra, IGMG’nin Avrupa’da organize ettiği Kur’an Tilavet yarışması tarihçesine, yarışmaya duyulan ihtiyaca, yarışmanın genel prensipleri ve uygulama biçimine, yarışma dışında yapılan diğer etkinliklere ve son olarak ta yarışmanın, yarışmada derece elde edenler üzerine etkisine değinerek bitirdik. -------------------- ABSTRACT HIFZ EDUCATION IN EUROPE AND QURAN TILAWAT COMPETITIONS (IGMG EXAMPLE) The economic situation in Turkey in the 1960s was not very pleasant. Depending on this situation, many Turkish citizens have migrated to Europe to work and earn money. Most of the Turks who went to Europe did not return and settled there. Many of them have taken the citizenship of the countries they lived in and have been referred as "European Turks". Today, four generations live together in Europe. After the economic crisis of 1973-1974, the recruitment of workers from foreign countries was stopped and family reunions started. Depending on the family reunion, they have done a lot of work in the education of their children, especially at the point of spiritual education. One of the most beautiful examples of this is the case study of Hıfz education, which IGMG presents, and the European Quran Compilation Competitions that we have organized for almost 30 years. After having an overview of Turkish existence in Europe in the introduction to the thesis, in the first part we gave place to major religious institutions of Turks in Europe. In the second chapter; after mentioning the past to present day memories we included IGMG's history of Hıfz education, Hıfz courses, Hıfz concept and content. In the third chapter; After giving place to the Koran contests in Turkey, in Muslim countries and in the countries where Muslims lived as minorities, we ended up referring to the history of the Koran & Tilavet contest organized by IGMG in Europe, the need for competition, general principles and practice of the judges, other events outside the competition, and finally the influence of the judges on the winners of the competition.