MâVerdı̂'nin “en-NüKet e'l-uyûN” adlı tefsı̇rı̇ndekı̇ te’vı̇llerı̇nı̇n ve tercı̇hlerı̇nı̇n değerlendı̇rı̇lmesı̇


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Rukiye Hacıbektaşoğlu

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

Fıkhi ve siyasi yönüyle ön plana çıkan Mâverdî’nin tefsiri en-Nüket ve’l-Uyûn genellikle rivayet tefsiri olarak anılsa da aslında içerisinde müfessirin pek çok önemli te’vil ve tercihleri bulunmaktadır. ABSTRACT Although Mawardî's tafsir is often referred as narrative tafsir, there are many important interpretations and preferences belongs to him.