Yüksek Yağlı Diyetle İndüklenmiş Obez Sıçanlarda Aposininin Böbrek Ve Mesane Üzerine Etkilerinin Histolojik Ve Biyokimyasal Olarak İncelenmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Basic Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Fatma Kanpalta

Consultant: Feriha Ercan