Endüktif öğrenmede bilgi kazanımı için yeni algoritmalar


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Endüstri Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: ÖMER AKGÖBEK

Consultant: Ercan Öztemel