Merînîler Dönemi (592-869/1196-1465) sosyo-kültürel ve iktisadî hayat


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: ZEHRA GÖZÜTOK TAMDOĞAN

Consultant: Gülgün Uyar

Abstract:

MERÎNÎLER DÖNEMİ (1196-1465) SOSYO-KÜLTÜREL VE İKTİSADÎ HAYAT VII/XIII. asrın başlarında Kuzey Afrika topraklarında Merînî Devleti’ni görmekteyiz. Muvahhidler Devleti, gerek Mağrib ve gerekse Endülüs’te birçok başarı elde etmişlerse de son dönemlerinde yaşadıkları kayıplar dolayısıyla artık ilerlemeleri durmuş ve toprak kayıpları başlamıştı. Özellikle Endülüs’te bu durum, reconquista arzusunda olan Hıristiyanları oradaki İslam topraklarını ele geçirme hususunda iyice cesaretlendirmişti. Bu çalışmayla işte böyle bir dönemde Kuzey Afrika’da İslam’ın sancaktarlığını yapma görevini üstlenen ve Endülüs topraklarındaki Müslümanlar’ın yardım çağrılarına cihad arzusuyla iştirak eden ve bir süre daha o bölgeyi Hristiyanlar’dan koruyan Merînîler’in gerek siyasî gerek sosyo-kültürel ve gerekse iktisadî başarıları üzerinde çalışılmıştır. Komşu devletlerle ilişkilerini de göz ardı etmeden kültürel ve ticarî bağlarını kuvvetlendirerek İslam medeniyetine katkılarını sunduğu görülmüştür ABSTRACT THE SOCIA-CULTURAL and ECONOMIC LIFE in THE PERIOD OF MARİNİDES (1196-1465) In the beginning of the VII/ XIII century, we see Marinides reign in the land of North Africa. Although, the Almohads dynasty gained many achievements both in Maghrib and Andalus, their conquests came to an end and they started to lose their lands as a consequence of the recent casualities. Especially in Andalus, this situation had encouraged Christians, who had Reconquista wish, about seizing Muslim lands in Andalus. With this work, we have studied political, socio-cultural and also economic achievements of Marinides dynasty who acted as the standard-bearer of Islam in North Africa with those circumstances and mentioned above answered the calls of help of Muslims in Andalus with Jihad wish and secured that region from Christians for a while. It is seen that they offered their contrubitions to Islamic civilization as they strengthened their cultural and economic bonds without ignoring the relationships with their neighbours.