Sabri Esat Siyavuşgil’in yeni Sabah Gazetesindeki 1951-1953 yazıları (inceleme - metin)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Esin Topçuoğlu

Consultant: SEMA UĞURCAN

Abstract:

Psikolog, akademisyen, şair, çevirmen, denemeci/fıkracı Sabri Esat Siyavuşgil (1907-1968), çok yönlü kişiliğiyle Türkiye kültür hayatında önemli bir yere sahiptir. Cumhuriyet Dönemi’nin ilk edebî hareketi Yedi Meşaleciler’e dâhil olması, Türkiye’de psikoloji biliminin gelişmesine yaptığı katkıları, ilmî-edebî tercümeleri ve en uzun sürelisi Yeni Sabah gazetesinde olmak suretiyle yayınlanan gazete yazıları onun şahsiyetinde öne çıkan yönlerden sadece birkaçıdır. Çalışmanın ilk bölümünde (Giriş), Sabri Esat Siyavuşgil tüm yönleriyle tanıtılmış ve uzun süre yazılarının yayınlandığı Yeni Sabah gazetesinin kısa tarihçesi verilmiştir. Tezin “Yeni Sabah Gazetesindeki 1951-1953 Yazılarının İncelemesi” başlığını taşıyan ikinci bölümünde, Siyavuşgil’in seçilen yıl aralığında Yeni Sabah gazetesinde basılan ve haftalık olan yüz elli beş gazete yazısı ele alınmıştır. Söz konusu yazılar; Psikoloji Konulu Yazıları, Sosyal Meseleler Hakkındaki Yazıları, Eğitim Konulu Yazıları, Kültür Sanat Konulu Yazıları ve Dış Ülkelere Dair Yazıları olmak üzere beş ana başlık altında tasnif edilmiş, lenmiş ve değerlendirilmiştir. Sonuç bölümünde, Siyavuşgil’in temiz Türkçesi, entelektüel birikimi ve sentezci kafasının ürünü olan bu yazıların kaleme alındığı dönemin türlü yönlerden kavranması ve tahlil edilmesine katkısı vurgulanarak genel bir değerlendirmesi daha yapılmıştır. Kaynakça kısmında çalışma süresinde faydalanılan kaynakların ve ele alınan gazete yazılarının tam künyesi bulunmaktadır. Ekler bölümünde ise, söz konusu gazete yazılarının tam metinleri yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Sabri Esat Siyavuşgil, Yeni Sabah gazetesi, yazılar, psikoloji, sosyal meseleler, eğitim, kültür sanat, dış ülkeler. ABSTRACT Psychologist, academician, poet, translator, essayist/columnist Sabri Esat Siyavuşgil (1907-1968) occupies a significant place in the Turkish cultural history with his multi-dimensional background. His participation in the Yedi Meşaleciler literature movement in the early years of the Turkish Republic, his contributions to the field of psychology, his translations of scientific and classic literature and his published articles in Yeni Sabah and various newspapers are only a few examples of the wide extent of his character and interests. In the first section of this study, an introduction to Sabri Esat Siyavuşgil, as well as a brief history of Yeni Sabah in which articles were published is provided. In the second section of the thesis, titled “Yeni Sabah Gazetesindeki 1951-1953 Yazılarının İncelemesi”, one hundred fifty five articles by Siyavuşgil, that were published weekly, are examined. These articles are categorized, summarized and evaluated by topic under five sections as follows: Articles Related to Psychology, Social Issues, Education, Culture & Arts, Foreign Countries. Provided in the Conclusion section, is a general evaluation emphasizing the importance of his articles in understanding the context of the time period they were written in. These are a manifest of his analytical mind, intellectual capacity, and his clear use of the Turkish language. In the Sources section, a full list of the newspaper articles and various other sources can be found. In the Appendix, a full collection of the above mentioned newspaper articles are provided. Key Words: Sabri Esat Siyavuşgil, Yeni Sabah Gazette, articles, psychology, social issues, education, culture & arts, foreign countries.