Havalı tabanca atışında tetik çekme esnasındakol salınımı ile göz hareketlerinin hedefvuruşuna etkisinin incelenmesi.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Physical Education and Sports, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: MURAT KAYA

Supervisor: Hasan Birol Çotuk