TÜRKİYE'DE EKONOMİ HABERCİLİĞİNDE REAKTİF HABERCİLİK ANLAYIŞINDAN PROAKTİF HABERCİLİK ANLAYIŞINA GEÇİŞ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SEVDA YILMAZ YAYLA

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

Eski çağlarda yaşayan toplumlar dahil insanlık var olduğundan beri daima bireyler aileleri ve çevreleri ile hep etkileşim halinde bulunmuşlardır. Kurdukları bu etkileşimi iletişim sayesinde sağlamışlardır. İnsan, etrafında yaşanan olayları bilmek, bildiklerini aktarmak, yaşadıklarını başkalarına duyurmak, olaylar hakkında düşünmek, düşündüklerini de yine diğerlerine aktarmak ihtiyacı taşımaktadır. Duyduğu ihtiyaç, yaşananları ve olup bitenleri öğrenme merakının bir sonucu olarak haberleşme eylemini bulmuştur. İlk çağlardan bu zamana kadar değişen ve gelişen yöntemlerle haberleşme bir şekilde sağlanmaya çalışılmıştır. Haber ve haberciliğin çok önemli olduğu günümüzde, haberin türü olan ekonomi haberciliği üzerinde durulmuştur. Mikro ve makro ekonomi haberciliği kavramları ve Türkiye’de ekonomi haberciliğinde reaktif ve proaktif yaklaşımlar incelenmiştir. Reaktif yaklaşım, süregelen zaman içerisinde bir problem gerçekleştikten sonra, olayın nedenlerini, sonuçlarını incelemeyi ve aksaklıkların giderilmesi adına işin yeniden düzenlenmesini ifade etmektedir. Yani iş işten geçtikten sonra önlem almak anlamına gelmektedir. Proaktif kavramı; reaktif yaklaşımın tam tersi bir anlama sahip olup, günümüzde çağdaş yönetim anlayışını benimsemiş olan toplumlar, şirketler ya da insanlar için kullanılmaktadır. Herhangi bir sistem bozukluğu gerçekleşmeden, risk analizleri yaparak veya doğabilecek problemleri öngörerek, gerekli önlemlerin alınmasını ve işin başında düzenlemelerin yapılmasını ifade etmektedir. Bu tezdeki amaç; 2018 yılının Ağustos ayındaki kur artış haberlerini, farklı bakış açılarına sahip olduğu düşünülerek seçilmiş olan dört gazetede (Sabah, Star, Sözcü ve Cumhuriyet) Teun A Van Dijk’in söylem analizi yöntemini uygulayarak hem reaktif hem de proaktif açıdan analiz etmektir. -------------------- Ever since the inception of humankind, individuals have been communicating with their families and other people in their surroundings, even in the earliest ages. Human beings always have the need to learn about the happenings that occur around them, to pass on their experiences, to think on the surrounding events and share these thoughts with other people. Due to this need, resulting from the curiosity to learn about the events, humans established the concept of journalism. From the earliest ages to the present day, journalism has been carried out by varying and improving methods. In the today’s world where the news and journalism is very important, business journalism, which is a type of journalism, is emphasized. Micro and macro terms of business journalism, and reactive and proactive approaches in Turkey to the business journalism is examined. Reactive approach, refers to the rearrangement of a task in the course of time following the occurrence of a problem, to examine the causes and the results of that problem and to fix the flaws. In other words, in this approach, precautions are taken after an event has occurred, and naturally, too late. The term proactive has the exact opposite denotation and is used by the societies and the corporations who adopted a modern administration approach. In the proactive approach, precautions are taken and regulations are implemented by doing a number of risk analysis and foreseeing potential problems before any kind of systematical problem occurs. The aim of this thesis is to analyze the news on the increasing US Dollar exchange rate against Turkish Lira published by four different publishers with different perspectives (Sabah, Star, Sozcu and Cumhuriyet) in 2018 by applying Teun A. Van Dijk’s discourse analysis method.