Kurum kültürü ve liderlik tarzlarının yabancılaşma üzerine etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: TUĞÇE ÇAM

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Araştırmanın amacı kurum kültürü ve liderlik tarzlarının yabancılaşma üzerine etkisi incelenmektedir.Araştırmada anket yöntemi ile veri toplanmış, hazırlanan anket İstanbul ilinde faaliyet gösteren birbirinden farklı firmalarda çalışan 350 kişi ile paylaşılmıştır. 211 tane geçerli anket toplanmıştır. Elde edilen verilere çoklu regresyon ve hiyerarşik regresyon analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre klan kültürü ve adhokrasi kültürünün yabancılaşmanın anlamsızlaşma ve güçsüzleşme boyutu üzerine negatif etkiye sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca klan kültürünün yabancılaşmanın kendine ve topluma yabancılaşma boyutu üzerinde negatif etkisi bulunmaktadır. Bunun yanı sıra liderlik tarzı boyutlarından karizmatik liderlik tarzının yabancılaşmanın anlamsızlaşma ve güçsüzleşme boyutu üzerine negatif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Diğer kurum kültürü ve liderlik tarzı boyutlarının yabancılaşma üzerine etkisi bulunmamaktadır. -------------------- The aim of this study is to investigate the effect of corporate culture and leadership styles on alienation. For the research, data were collected by questionnaire method and the questionnaire was shared with 350 people working in different companies operating in Istanbul. 211 valid questionnaires were collected. Multiple linear regression and hierarchical regression analyzes were applied to the obtained data. Findings of the study shows that clan culture and adhocracy culture have negative effect on meaninglessness and powerlessness dimensions of alienation. Clan culture has negative effect on self-estrangement and isolation. On the other hand, charismatic leadership have negative effect on meaninglessness and powerlessness dimensions of alienation. Other dimentions of culture and leadership don't have effect on alienation.