Hz. Peygamber’in yaratılışı ve mucizelerine dair Aziz Mahmud Hüdai’nin Ahvalü’n Nebiyyi’l-Muhtar adlı risalesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: Emel Turan

Consultant: GÜLGÜN UYAR

Abstract:

Allah Teâlâ’nın risâlet vazifesi vermiş olduğu ve insanlığa örnek olarak gönderdiği peygamberlerin hayatlarını anlamada hem maddî hem de mânevî yönün dikkate almak önem kazanmaktadır. Bütün insanlığa peygamber olarak gönderilen ve tüm peygamberlerin diğer insanlardan ayrılan vasıflarını üzerinde taşıyan Hz. Peygamber’in (s.a.) hayatı, son peygamber olması bakımından da düşünüldüğünde bir kat daha önem arz etmektedir. Hz. Peygamber’i bütün vasıflarıyla anlama ve tanıma gayesi ile yazılmış olan, Mehmet Gülşen Efendi tarafından tercüme ve Vildan Fâik Efendi tarafından izah edilen Azîz Mahmûd Hüdâyî’ye ait “Risâletü Ahvâli’n-Nebiyyi’l-Muhtâr Aleyhi’s-Salevâtullâhi’l-Meliki’l-Cebbâr” adlı risâlede Efendimiz’in hayatının dört ayrı hali dikkati çekmektedir. Bunlardan birincisi, doğumu öncesi nur ve ruh olarak yaratıldığı dönem ki gayb âlemini de içerisine alan, ilk yaratılış dönemlerinin ayet ve hadislerle izah edildiği bölümdür. İkincisi dünyaya gelişi, doğum esnası olayları, çocukluk, gençlik ve peygamberlik dönemini de içine alan hayatının kısa bir anlatımının yapıldığı bölümdür. Üçüncüsü, Hz. Peygamber’in Allah katına yükseltildiği mi’râcın ve özelliklerinin izah edilmeye çalışıldığı bölümdür. Son olarak da dördüncü bölümde, Peygamber olduğunun en büyük delili olan mûcizeleri hakkında bilgi verilerek mûcize örneklerinin anlatıldığı bölümdür. Eserin günümüz Türkçe’sine kazandırılması ve Hz. Peygamber (s.a.) adına, Siyer alanında katkı sağlamasını umut ediyoruz. THESIS SUMMARIZE The understanding of the spiritual and material life's aspects of the prophet's send by Allah the Almighty is important to consider the prophecy's mission and the duty to be an example for the humanity. The Aziz Mahmud Huday's letter entitled "Ahwal Nebiyyi!l-Mukhtar - May Allah the Malik and the Jabbar pray on him" explained by Lord Faik Vila and translated by Mehmet Efendi Gülşen was written in order to recognize and understand the qualities of the Prophet (pbuh) put in evidence four distinct status of the Prophet Muhammad’s (pbuh) life. The first explained by verses and hadiths the period from the creation to the birth of the one that the Knower of the Unseen created from light and spirit. The second briefly describes the events of the birth, childhood, youth and the prophetic period. The third relates the ascension of the Prophet of Allah (pbuh) and explains the specifics of this event. Finally, the fourth provides examples of miracles that are the greatest proofs of the Prophethood of Muhammad (pbuh). We hope to contribute to the production in modern Turkey of this work and the field of morality of the Prophet (saws).