Kurumsal sosyal sorumluluk ve çalışanların örgüte bağlılığı arasındaki ilişki ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Aysun Kaçın

Supervisor: Mehmet Emin Okur

Abstract:

Günümüzde işletmelerin faaliyetlerinde kurumsal sosyal sorumluluk ön plana çıkarılmaya başlanmıştır. Kuruluşlar artık sadece ekonomik olarak birer varlık değil, aynı zamanda sosyal birer kuruluş olarak da değerlendirilmektedir. İşletmenin başarısı, sadece kazancı maksimize etmekle değil, bu kazancı toplumsal hedeflere yöneltip, toplumun değer ölçülerine uygun politikalar belirleyerek faaliyetlerini sürdürmesiyle artan oranda bağlantılı hale gelmiştir. Bu çalışmada, işletmelerin kurumsal sosyal sorumlulukları ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumluluklar olmak üzere dört boyutlu yaklaşım ile ele alınmış ve çalışanların söz konusu kurumsal sosyal sorumluluk algılamalarının örgütsel bağlılıkları ile ilişkisi araştırılmıştır. Araştırma T. Garanti Bankası Gönüllü Yoncalar faaliyetlerinde yer alan çalışanlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, çalışanların kurumlarının ekonomik, yasal, ahlaki ve gönüllü sorumlulukları ile örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişkinin pozitif olarak algılandığını göstermektedir. -------------------- Nowadays, corporatesocialresponsibility is startedto be emphasized in theactivities of institutions. Establishmentsarenolongerassessed not only as an economicasset, but also as a socialestablishments.Thesuccess of thebusiness has becomeincreasinglylinked not onlybymaximizingearnings, but bydirectingthisbenefittosocialgoalsandbysustainingitsactivitiesbysettingpoliciesappropriatetothevalue of society. Inthisstudy,thecorporatesocialresponsibilities of theinstitutionsweredealtwithfour-dimensionalapproach, namelyeconomic, legal, moral andvoluntaryresponsibilities, andtherelationship of employees' corporatesocialresponsibilityperceptionswithorganizationalcommitmentwasinvestigated. Thestudywasconducted on theemployeeswhoparticipated in theactivities of T. Garanti Bank VoluntaryClovers. Theresults of thestudyshowthattherelationshipbetweentheeconomic, legal, moral andvoluntaryresponsibilities of employees' institutionsandtheirorganizationalcommitment is perceived as positive.