Kauda eküina yerleşimli miksopapiller ependimomlarda kopya sayısı değişikliklerinin araştırılması


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School of Medicine, Surgical Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Student: ALİ ÖZEN

Consultant: FATİH BAYRAKLI