Küçüklerin evlat edinilmesinin şartları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: HANDE DENİZ

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

KÜÇÜKLERİN EVLÂT EDİNİLMESİNİN ŞARTLARI 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun evlât edinme ile ilgili hükümlerde yaptığı yenilikler dikkat çekici niteliktedir. Yeni Medeni Kanun ile başta evlât edinmenin prosedürü olmak üzere birçok husus esaslı bir şekilde değiştirilmiştir. Çalışmamızda birçok değişikliğe ve yeniliğe konu olan “küçüklerin evlât edinilmesinin şartları” konusu incelenmiştir. Çalışmamızın bütününde gerekli oldukça, çocuk hukuku açısından çok önemli bir yere sahip olan Çocuk Hakları Sözleşmesine, karşılaştırmalı olarak eski Medeni Kanun hükümlerine ve uygulamadaki durumu yansıtmak amacıyla Yargıtay kararlarına yer verilmiştir. ABSTRACT CONDITIONS OF INFANT ADOPTION Turkish Civil Code which took effect on 01.01.2002, has an effective renewal on adoption articles. Several subjects, especially the prosedure in adoption are fundamentally changed by the new version of Civil Code. We have examined “ conditions of infant adoption” which has been subject to a matter of amendments and renewals with this thesis.We have also discussed the Convention on the Rights of the Child which is very important for the Child Law, old articles of Civil Code and Supreme Court desicions as it is necessary.