Türk denizcilik tarihinin öğretiminde tarihsel romanların kullanımının tarihsel düşünme becerisine etkisinin incelenmesi: bir eylem araştırması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Şevketcan Yasa

Supervisor: AKİF PAMUK

Abstract:

23 öğrenci ile gerçekleştirilen odak grup görüşmeleri ve mülakatlardan elde edilen bulgular şöyledir: Öğrenciler çalışma sırasında yapmış oldukları etkinlikler ile tarihsel kavrama ile tarihsel analiz ve yorum becerilerini geliştirebilmişlerdir. Aynı zamanda; gazete manşeti hazırlama, tarihsel roman paragrafı yazma ve tarihsel roman kapağı tasarlama çalışmaları ile birlikte tarihsel imgelem becerilerini de geliştirebilmişlerdir. Öğrenciler tarihsel romanlar ile tarih öğretimi sürecini eğlenceli ve zevkli bulmuşlardır. Çalışmada kendilerini ifade edebildiklerini, farklı bakış açıları geliştirebildiklerini ve bu sayede Türk denizcilik tarihine dair yeni bilgiler edinebildiklerini ifade etmişlerdir. Çalışmanın amacı ile öğrencilerin görüşlerinin örtüştüğü söylenebilir. ABSTRACT h were all processed in the form of constative and content analysis. The worksheets were distributed to the high school sophomores and juniors in a course of 4 teaching hours and while the author The Fisherman of Halicarnassus’ “Turgut Reis” novel was used for the sophomores, the author’s “Uluc Reis” novel was used for the juniors. The focus group meetings and interviews conducted with the research group of 23 people yielded the following results: In this work, students have developed their historical perception, analysis and commenting skills. In the same time, the have developed their historical imagination skills by preparing newspaper headlines, outlining historical novels and writing its paragraps. The students found history education more enjoyable with the help of historical novels and indicated that they became able to express themselves, develop new points of view, hence acquired brand new information about the Turkish naval history. In a nutshell, it can be said that the purpose of the research is corroborated by feedback of the research group.