Sezaryen ve normal doğum yapan annelere doğum sonu hastanede verilen bakım hizmetleri ve konforlarına etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: Gülcan Haral

Supervisor: HATİCE YILDIZ

Abstract:

Amaç: Çalışma sezaryen (C/S) ve normal doğum (ND) yapan annelere doğum sonu (DS) hastanede verilen bakım hizmeti ve bu hizmetin annelerin konforlarına etkisini belirlemek amacıyla gerçekleştirildi. Gereç ve Yöntem: Çalışma, tanımlayıcı ve gruplar arası karşılaştırmalı olarak, İstanbul’un anadolu yakasındaki bir kamu hastanesinin DS kliniğinde 152 annede (ND: n=61; C/S: n=91) gerçekleştirildi. Veriler; Tanılama Formu, Bakım Hizmetleri Kayıt Formu, Doğum Sonu Hemşirelik Bakımını Değerlendirme Ölçeği (DSHBDÖ) ve Doğum Sonu Konfor Ölçegi (DSKÖ) ile toplandı. Verilerin analizinde SPSS (Statistical Package for Social Sciences) IBM 20,0 programı kullanıldı. Bulgular: Annelerin yaş ortalamasında farklılık yoktu (ND:28,8; C/S:31,1), ND yapanların genellikle ikinci, C/S ise ilk doğumlarıydı. Hemşirelerin DS en fazla ANT uyguladıkları, C/S annelere sayı olarak daha fazla bakım girişiminde bulundukları, bir mesaide bakıma ayrılan sürenin toplamda 1/1,5 saati geçmediği belirlendi. Anneler DS aldıkları bakımı “çok iyi” (ND: %50,8; C/S: %47,3) ve “iyi” (ND: %49,2; C/S: %41,8) olarak değerlendirmişti ve DS aldıkları bakıma 10 üzerinden verdikleri puan benzerdi (ND: 8,91; C/S: 8,17). Annelerin DSHBDÖ total puan ortalaması (ND: 128,13; C/S: 131,67) orta düzeydeydi ve DSKÖ genel konfor puanları (ND: 166,0±16,7; C/S: 133,8±21,6) arasında fark yoktu (p>0,05). Annelerin DS aldıkları bakıma verdikleri puanla DSHBDÖ ve DSKÖ total ve alt boyut puanları arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır (p<0,001). Sonuç: Hemşirelerin DS bakıma ayırdıkları sürenin yetersiz olduğu, annelerin genel olarak aldıkları bakımı orta düzeyde değerlendirdikleri, DS konfor açısından doğum şekline göre farklılık olmadığı; verilen bakım hizmeti ne kadar iyi ise bakım puanları ve konforun o düzeyde artığı söylenebilir. ABSTRACT Aim: This study; the postnatal (PN) services to mothers who cesarean (C/S) and normaly giving (ND) birth at the end of birth in the hospital and in order to determine the effect of for mother’s comfort. Materials and Methods: This study was conducted; descriptive and comparatively to between groups at the PN clinic in one of the public hospital from Anatolian side in İstanbul and in total 152 mothers (ND: n=61; C/S: n=91). In gathering the data; care service registration form, diagnosis form, postnatal nursing care scale (PPNCS) and postnatal comfort scale (PPCS) were used SPSS (Statistical Package for Social Sciences) IBM 20,0 program was used for analyis of datas. Results: There was no difference in the average age of the mothers (ND: 28,8; C/S: 31,1). Usually were the first births of mothers who gave ND, were the second births of mothers who gave birth C/S. Nurses most measured of fever, pulse and blood pressure; mothers who delivered by C/S were given more care as number (Mean ND: 9,4 times; C/S: 13 times) and a visit to maximum of 1/1,5 hours for a maintenance in a shift. Mothers told that the PN care they received “good” and “very good” the points they gave were similar over 10. Mother’s PPNCS total point avarage was moderate (ND: 128,13; C/S: 131,67) and there was no difference between PPCS (ND: 166,0±16.7; C/S: 133,8±21,6) and general comfort (p>0,05). There is a significant positive correlation between the postnatal nursing care score and the PPNCS and the PPCS total and subscale scores of the mothers (p<0,001). Conclusion: It can be said the time spent by nurses for was insufficient; the mothers evaluated medium-levely the care they received in general there was no difference in comfort according to the birth style and maintenance scores and comfort increase as the care provided increases.