Foam filter for sludge thickening


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Environmental Engineering, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: English

Student: ATİLLA ATMACA

Supervisor: ORHAN GÖKYAY

Abstract:

SÜNGER FİLTRE İLE ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Atık sulardan kaynaklanan çamurların bertarafı ve uzaklaştırılması atıksu mühendisliği sahasının en zor ve en pahalı problemi olmaya devam etmektedir. Atıksu arıtma tesislerinden ön çöktürme çamuru, aktif çamur, kimyasal çamur veya anaerobik çamur gibi birçok farklı karakterde çamur oluşmaktadır. Bütün bu artık çamurlar, işletim maliyetlerini minimize edebilmesi için, nihai bertarafından önce hacimleri azaltılmalı ve stabilize hale getirilmek zorundadırlar. Bunun için tüm dünyada yaygın olarak kullanılan yöntemler yoğunlaştırma ve susuzlaştırma prosesleridir. Bunlar genelde ya büyük bir ilk yatırım maliyeti ya da geniş bir yüzey alanlarına ihtiyaç duymaktadır bazense her ikisi birden. Ayrıca, bu prosesler çamuru şartlandırabilmek için polimer gibi bazı şartlandırma kimyasalları takviyesine ihtiyaç duymaktadırlar. Bu şartlandırma kimyasalları yüksek işletme maliyetine sebep olmaktadırlar. Küçük ölçekli arıtma tesisleri birçok ülkede akuatik ortamın korunmasında büyük bir rol oynamaktadır. Genel olarak çamur arıtımı, atıksu arıtımının bir parçası olmasına rağmen küçük ölçekli atıksu arıtma tesisleri için mekanik prosesler kullanmak zor ve pahalı bir yoldur. Bu noktaları göz önünde bulundurarak, küçük ölçekli arıtma tesisleri için yüksek performanslı ve kullanımı kolay çamur bertaraf teknolojilere ihtiyaç vardır. Bu çalışmada, genelde kullanılan cazibeli çamur yoğunlaştırıcı, hava ile yüzdürme veya santrifüj yerine sünger filtreyle çamur yoğunlaştırma prosesi ISKI Paşaköy AAT’den gelen biyolojik çamur numuneleri kullanılarak araştırılmıştır. Bu amaçla, AKM, KOİ ve ağır metal konsantrasyonları periyodik olarak ölçülmüştür. Çamur katı madde yüzdesi ile süzüntü suyu kalitesi göz önünde bulundurularak sünger filtre küçük ölçekli arıtma tesisleri için ucuz ve basit bir proses olarak bulunmuştur. Ayrıca sünger filtre ile büyük betonarme proses havuzları ve kompleks elektromekanik ekipmanları minimize etmektedir. ABSTRACT FOAM FILTER FOR SLUDGE THICKENING The handling and final disposal of wastewater sludge is still one of the most difficult and expensive problems in the field of wastewater engineering. There are lots of different types of sludge generated from wastewater treatment plants like primary settled sludge, waste activated sludge, chemical sludge and anaerobic sludge. All these excess sludge have to be managed by reducing their volume and stabilizing them before their final disposal in order to minimize overall operational cost. The most common volume reduction methods for sludge are thickening and dewatering in around the world. These processes mainly need either a high capital investment or a large surface area sometimes both of them. Additionally, most of these processes require some sludge conditioning chemicals like polymer to increase particle size. These sludge conditioning chemicals cause high operational cost. Small-scale wastewater treatment plants play an important role in the aquatic environment in many countries. Although sludge treatment is essential for overall wastewater treatment, it is difficult and non-economical for small-scale treatment plants to use mechanical sludge treatment processes. By taking into account these points, there is therefore a need for alternative technologies for high performance and easy to operate small-scale wastewater treatment facilities. In this study, foam filter is investigated to achieve sludge thickening by using ISKI Pasakoy WWTP biological sludge samples instead of the conventional methods like gravity sludge thickener, dissolved air flotation or centrifuge. For this purpose, TSS, COD and heavy metals concentration were periodically measured and it is found that foam filter is a cheap and easy sludge thickening process for small scale facilities considering sludge dry solid percentage filtrate quality. It also minimizes the big concrete process tanks, complex electromechanical equipment. July, 2011 Atilla ATMACA