Doğu Asya ülkelerinin kalkınma sürecinde sanayi ve teknoloji politikalarının rolü


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Economics, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: DENİZ VAR

Supervisor: Nuri Alkan Soyak

Abstract:

Bugün gelişmiş ekonomiler sınıfına giren ülkelerin tamamına yakınının sanayileşmeye 18. yüzyılın sonları veya 19. yüzyılın ilk yarısında başlarken, geriye kalan Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinin çoğu kalkınma hamlelerine II. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayabilmişlerdir. Ancak, bu grup içerisinde çarpıcı bir atak yaparak hepsinin önüne geçen dört Asya ülkesi (Doğu Asya Ülkeleri-Asya Kaplanları), kendi seviyelerindeki bir çok ülkeyi geride bırakarak gelişmiş ülkeler seviyesine yükselmişlerdir. Bu ülkeler G. Kore, Tayvan, Singapur ve Hong Kong'dan oluşmakta ve Doğu Asya Ülkeleri olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışma ile Doğu Asya ülkelerinin birçok olumsuz şartlar altında, gelişmekte olan bir ülke konumundan gelişmiş bir ülke seviyesine gelirken uygulamış oldukları politikalar zinciri içerisinde en kalın halkalardan biri olan sanayi ve teknoloji politikaları ve bu politikalarda devletin rolünün etkinliği anlatılmaya çalışılmıştır. Doğu Asya ülkeleri homojen bir grup gibi görünse de, tek bir Doğu Asya sanayileşme modeli olduğu söylenemez. Artık her Doğu Asya Ülkesinin birbirinden farklı stratejiler kullandığı kabul edilmektedir. Fakat aralarında göz ardı edilemeyen ortak bir nokta vardır, bu da devletin rolüdür. Although the countries in Asia, Africa and Latin America began their development attack after The Second World War, almost all of these States which are Developed Economy now had actually begun industrialization process at the end of the 18. century and the beginning of the 19. century. Four Asian Countries in this group (East Asia States-Asia Tigers) made remarkable attack and they raised their level of development by going beyond a lot of countries which had the same level with these four countries in previous years. These countries consist of S. Korea, Taiwan, Singapore and Hong Kong and they are called East-Asia Countries. In this study, it will be tried to be explained industry and technology policies composing the thick hoops in the ring of policies which East-Asia Countries applied in the process from the situation of the developing countries to the level of developed countries under the many negative conditions, and effectiveness of the role of government in these policies. Even though East-Asia Countries look like homogeny groups, it is not said that there is only one model of industrialization. It is accepted that every East-Asia Countries use different strategies from each other. However, that the Role of Government is a common point between them has been generally overlooked.