Seri ve paralel bağlı santrifüj pompaların farklı devir ve sıcaklıklardaki performanslarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: CEMALETTİN GEÇİT

Supervisor: AHMET TALAT İNAN

Abstract:

Bu çalışmada, farklı devirlerde farklı su sıcaklıklarında seri ve paralel bağlı santrifüj pompaların performans incelemeleri deneysel olarak yapılmış ve sonucunda debiye bağlı basınç, basma yüksekliği, verim ve güç karakteristikleri grafiksel ve tablo dökümlü olarak yorumlanmıştır. Deneysel çalışmalar, Teknik Eğitim Fakültesi Makine bölümündeki Akışkanlar Mekanik laboratuarında bulunan HM 330 pompa deney ünitesinde yapılmıştır. Deney ünitesinde, değişik su sıcaklıklarını temin etmesi için bir soğutma ünitesi ilave edilmiştir. Yapılan deneysel çalışma 25, 20, 15, 10, 5, 1 °C olmak üzere Altı değişik su sıcaklıklarında ve 800, 1200, 1600, 1900 d/dk olmak üzere Dört farklı devirlerde yapılmıştır. Deneyler, santrifüj pompaların seri ve paralel bağlı olma konumlarında küresel vana açıları 0°, 45°, 75°, 90°’ ye getirilerek sistemin basınç, debi, verim, güç değerleri deneysel olarak kaydedilmiştir. Çalışma sonucunda veriler grafiksel olarak yorumlanmıştır. Seri ve paralel bağlı santrifüj pompaların farklı devir ve sıcaklıklardaki performanslarının incelenmesi konulu bu çalışma 56 grafik ve 48 tablo ihtiva etmektedir. ABSTRACT THE SURVEY OF THE PERFORMANCE OF SERIES AND PARALLEL CONNECTED CONTRIFUGAL PUMPS IN DIFFERENT ROTATION AND TEMPERATURE In this survey, the performances of series and parallel connected centrifugal pumps were experimentally carried out in different rotations and different water temperatures. Then, pressure depended on volume flow, delivery head, efficiency, power characteristics were interpreted with the instruments of graphics and tables. Experimental works were conducted in the HM 330 test rig which is in the Fluid Mechanic Laboratory in the Department of Machine of the Faculty of Technical Education. In the test rig, a cooling unit was joined in order to obtain varied water temperatures. This experiment were performed in six different temperature, which are 25, 20, 15, 10, 5, 1 oC and in four different rotation, which are 800, 1200, 1600, and 1900 rpm. In experiments, the values of pressure, rotation flow, efficiency, and power were experimentally recorded by adjusting the ball-cocks with angles to 0° , 45° , 75° , and 90° when centrifugal pumps were connected series and parallel. In this survey, finally, the gained data were graphically interpreted. This study that is named the survey of the performance of series and parallel connected centrifugal pumps in different rotation and temperature includes 56 graphics and 48 tables.