Alibeyhüyüğü yerel tuğla yapımı etkinliklerinde bilginin oluşturulması ve aktarılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Zehra Yılmaz

Consultant: ZEYNEP GÜREL

Abstract:

ALİBEYHÜYÜĞÜ YEREL TUĞLA YAPIMI ETKİNLİKLERİNDE BİLGİNİN OLUŞTURULMASI VE AKTARILMASI “Penceresiz Evden Gökdelene Bir Ev Yapalım” disiplinlerarası bir eğitim projesi olup üniversiteden fizik eğitimcisi bir akademisyen ve araştırmacılarla bir ortaöğretim kurumunun gönüllü öğrencilerinin ve öğretmenlerinin katılımıyla temelleri 2007 yılında İstanbul’da atılmış, 2008 ve 2009 yıllarında şehir dışında konaklamalı otantik bir yaz okulu uygulaması olarak sürdürülmüştür. “Bir Ev Yapalım” teması kapsamında 2007-2008 eğitim-öğretim yılı yazında Konya ilinin Çumra ilçesinin Alibeyhüyüğü Kasabası’nda kerpiçten maket bir ev yapılmıştır. 2008-2009 eğitim-öğretim yılı yazında ise yine aynı kasabada briket tuğla kullanılarak amatör bir gözlemevi yapılmıştır. Briket tuğlaların dış cephesi kerpiç sıvayla kaplanarak hem bir önceki yıllarla bağlantı kurulmuş, hem bölgenin mimarisine uygun bir yapı yapılmış, hem de ustalarla kerpiç yapımına katılan öğrencilerin her iki malzeme ile deneyim kazanması sağlanmıştır. Bu araştırma, bu süreçteki öğrenme etkinliklerinde bilginin paylaşımı ve aktarımı üzerine odaklanmıştır. Bu çalışmada sunulan veriler, proje grubunda yer alan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin alan notlarından, diğer katılımcıların anlatılarından, etkinlikler süresince yapılan video ve ses kayıtlarının yazıya dökülmesinden elde edilen dokümanlardan bir öğrenme topluluğuna işaret eden özellikler seçilerek elde edilmiştir. Ayrıca araştırmanın odaklandığı malzeme bilgisi etkinliği sırasındaki bilgi paylaşımı ve bilgi aktarımı cümleleri üzerinde durulmuştur. Sonuçlar bize iki yıldır düzenlenen bu altı günlük programın etkinliklerinin bölge halkı, bölge ilköğretim öğrencileri, ilköğretim okulu yöneticileri ve öğretmenleri, Alibeyhüyüğü Parke Taşı Üretim Tesisi çalışanları, bölge belediyesi ve siyasilerle, şehir dışından bölgeye gelen gönüllü akademisyen, öğretmen ve öğrencilerden oluşan ziyaretçi grubun bir öğrenme topluluğu oluşturduğunu göstermektedir. Anahtar sözcükler: Öğrenme topluluğu, müfredat dışı etkinlikler, bilgi aktarımı, bilgi paylaşımı, yerel bilgi ABSTRACT CONSTRUCTION AND TRANSFER OF KNOWLEDGE IN ALIBEYHUYUGU INDIGENOUS BRICK MAKING ACTIVITIES “From a windowless home to a skyscraper: Let's build a home” is an interdisciplinary educational project which started in 2007 in İstanbul as a joint project of an academician and researchers working in the area of physics education at a university and volunteer teachers and students from a secondary educational institution and which developed into an authentic boarding summer school outside İstanbul in 2008 and 2009. In the summer of 2007-2008 academic year, in line with the theme of “Let’s Build a Home”, a model adobe (sun dried mud brick) house was built in Alibeyhüyüğü village of Çumra, which is a town in Konya. In the summer of 2008-2009 academic year, an amateur observatory was built in the same town using breezed blocks. The façade of this building was coated with adobe, which enabled the learners to establish a connection with the previous year’s work, to build a house in harmony with the regional architectural texture and for those students who joined the masters in making adobe, to experience with both materials. This study focuses on knowledge sharing and transfer during the learning activities in this process. The data presented in this study was obtained from the notes taken by MS and PhD students in the field, anecdotes by other participants, transcripts of video and audio recordings made during the activities, selected from the ones that bear the characteristics of a learning community. Furthermore the research also focuses on the sentences which show knowledge sharing and transfer during the material knowledge activity. The results demonstrate that during the activities of this six day summer school, the local people, the students, administrators and teachers in the secondary school in the region, the workers in the Alibeyhüyüğü Cobble Stone Factory, the local government and politicians, the volunteer academicians and students that come to the area from outside constitute a learning community. Key words: Learning community, extracurricular activities, knowledge sharing, knowledge transfer, indigenous knowledge