Anjiyotensin ıı-bağımlı renovasküler hipertansiyon modelinde egzersizin iyileştirici etkisinin araştırılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Physiology, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: ZARİFE NİGÂR ÖZDEMİR

Supervisor: Berrak Yegen

Abstract:

Anjiyotensin II-Bağımlı Renovasküler Hipertansiyon Modelinde Egzersizin İyileştirici Etkisinin Araştırılması Renovasküler hipertansiyon (RVH), böbrek arterlerindeki darlığa yanıt olarak gelişen fizyolojik düzenlemeler sonucunda oluşan bir hipertansiyon çeşididir. Orta derecede egzersizin deneysel RVH modelinde olası koruyucu ve iyileştirici etkilerinin araştırılması planlanan çalışmada, 10 haftalık erkek Wistar-albino sıçanlar kontrol (taklit cerrahi), deneysel RVH uygulaması yapılmış sedanter, önce RVH oluşturulmuş sonra 9 hafta egzersiz yapmış RVH+egzersiz, önce 9 hafta egzersiz yapmış sonra RVH uygulanmış egzersiz+RVH grubu olmak üzere 4 gruba ayrıldılar. Sedanter RVH grubunda kontrol grubuna göre artmış bulunan serum IL-6, IL-2, TNF-α düzeyleri egzersiz ile kontrol grubu seviyelerine inmiştir. Sedanter RVH grubunun kalp ve böbrek dokularında artmış bulunan MDA ve MPO seviyeleri ile azalmış GSH düzeylerinin, egzersiz yapmış RVH gruplarında kontrol seviyelerine yakın düzeyde bulunmuştur. Antioksidan parametrelerden SOD ve CAT’da da RVH grubuna göre egzersiz anlamlı olarak artan değerler bulunmuştur. Aorta’da iNOS ve eNOS ekspresyonu immunhistokimyasal olarak değerlendirildiğinde sedanter RVH’da artmış iNOS reaksiyonunun egzersiz ile azaldığı bulunmuştur. Egzersiz gruplarında artmış bulunan eNOS aktivitesi kontrol seviyeleri ile paralel bulunmuştur. Bu bulgulara ek olarak aorta ile izole organ banyosunda yapılan kasılma gevşeme deneylerinden elde edilmiş veriler ışığında RVH uygulamasıyla bozulmuş endotel yapısının egzersiz ile korunduğu ortaya konmuştur. Ekokardiyografi (EKO) ölçümleri yapılan deneklerde sedanter RVH ile kötüleşmiş olan tablo egzersiz ile kontrol seviyelerine çevrilmiştir. Bu bulgular egzersizin hipertansiyon üzerine koruyucu ve iyileştirici etkileri olabileceği ortaya koymuştur. Anahtar kelimeler: Renovasküler hipertansiyon, nitrik oksit sentaz, egzersiz, oksidatif stres, endotel 2-İngilizce (Abstract) AMELIORATING EFFECT OF EXERCISE ON ANGIOTENSION II DEPENDENT RENOVASCULAR HYPERTENSION (RVH) MODEL Renovascular hypertension (RVH) is a type of hypertension that develops as a result of physiological modifications in response to renal artery stenosis. In the study that was conducted to investigate the potential protective and therapeutic effects of moderate exercise training on experimental RVH, 10-week-old male Wistar- albino rats were divided into four groups as sham-operated control group, sedantary group with experimantal RVH, RVH group that was trained for 9 weeks after the surgery and RVH group which had 9-weeks training before the surgery. The increased levels of serum IL-6, IL-2 and TNF-α levels in sedentary group when compared with the control group were decreased to the levels of control group by exercise training. The malondialdehyde (MDA) and myeloperoxidase (MPO) levels were increased and glutathione (GSH) levels were decreased in both heart and kidney tissues of sedentary RVH group, while the levels of those in RVH groups that performed exercise training were close to those of the control group. Moreover, in these groups superoxide dismutase (SOD) and catalase (CAT) levels as antioxidant parameters, were also significantly increased when compared with those of sedantary RVH group. The expressions of iNOS and eNOS in aorta that were evaluated by using immunohistochemistry showed elevated iNOS reaction in sedantary RVH group, but was found to be diminished in the RVH groups that have exercised. On the other hand, eNOS activity was reduced in the sedentary RVH group, while in the exercised group eNOS leves were elevated to the levels of the control group. In addition to these findings, the results of the contractile response experiments on isolated aorta’s demonstrated that increased contractile and reduced relaxation in the aorta of sedentary RVH groups was partially reversed in the aorta of rats that had exercise training. Similarly, electrocardiogram recording showed that cardiac functions were deteriorated with RVH and exercise training prevented these alterations. Current results demonstrate that exercise training ameriolates renovascular hypertension-induced oxidative damage and improves cardicavascular function, which appears to involve the protection of endothelial NO system and the modulation of oxidant-antioxidant balance. Keywords: Endothel, exercise, nitric oxide synthase, oxidative stress, renovascular hypertension