Yönetimde dış kaynaklardan yararlanma yaklaşımı ve sağlık sektöründe bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Ali Arslanoğlu

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

YÖNETİMDE DIŞ KAYNAKLARDAN YARARLANMA YAKLAŞIMI VE SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA Küreselleşme akımı ve bilgi çağına girilmesi ile birlikte yeni yönetim yaklaşımları işletme biliminin literatürüne girmeye başlamıştır. Toplam Kalite Yönetimi, Kıyaslama, Takım çalışması, Temel yetenek, Dış kaynaklardan yararlanma bu yaklaşımlardan birkaç tanesidir. Sağlık işletmelerin en büyüğü olan hastanelerde bu akımlardan yararlanma yoluna gitmişlerdir. Hastaneler Toplam kalite yönetimini uygularken, bir yandanda bazı hizmetleri uygularken dış kaynaklardan yararlanma yoluna başvurmuşlardır. Bu hizmetlerin başlıcaları hastane temizliği, taşıma ve yemek hizmetleri olarak sayılabilir. Son yıllarda; hastane enfeksiyonları tüm hastaneleri sıkıntıya sokan bir durum olarak seyretmektedir. Hastane enfeksiyonlarından dolayı ölümler tüm dünyada dördüncü sırada yer almaktadır. Hastane enfeksiyonlarının temel nedenlerinden biri hastane temizliğidir. Hastane temizliği aynı zamanda bilinçlenen ve bilgi düzeyi artan müşterinin memnuniyeti için önemli bir kriterdir. Hem enfeksiyonların önlenmesi için hem de iç ve dış müşteri memnuniyetini artırmak için hastane temizliğinin etkin ve verimli yapılması gerekmektedir. Hastane temizliğini daha önce kendi bünyesinde bulunan personellerle yapan özel ve kamu hastaneleri şimdilerde bu işi özel firmalara devretme modasına kapılmışlardır. Bu çalışmada; hastane temizliği konusunda özel firmaların uzmanlıklarının ve müşteri memnuniyetlerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. ABSTRACT A RESEARCHING IN HEALTY SECTOR AND APPROACHING TO OUTSOURCING İN MANAGEMENT New management trends have begun to enter literature of organization sciences with globalization trend and getting involved in information age main ability, teamwork, Total Quality Management, comparison take on advantage of foreigner sources are just some of those tendencies. At hospitals which are the biggest of health management, it is used of taking advantage of those trends. While hospitals carrying out total quality management and also some sort of, they have used to foreign sources. Cleaning the hospitals, transporting and catering can be assumed as main articles of all. Lately, hospital infections happen to be a situation which is a trouble for hospitals. Due to hospital infections, deaths take part in fourth order in the whole world. Hospital cleaning is one of the main reason of hospital infections. Hospital cleaning is also a very important criteria for customer pleasement who are getting conscious and having more knowledge. Both preventing infections and improve customer pleasement, hospital cleaning should be carried out effectively. Hospitals which let hospital cleaning done by its own staff have begun to make it done by private companies. In this work, it’s aimed to indicate customer pleasement and private company masteration about hospital cleaning.