Bilgi toplumu olma yolunda kütüphane ve sivil toplum kuruluşu etkileşimi: Türk Kütüphaneciler Derneği örneği (TKD)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Information and Records Management, Turkey

Approval Date: 2015

Thesis Language: Turkish

Student: MÜSLÜM YURTSEVEN

Supervisor: BERAT BIRFIN BİR

Abstract:

Bu çalışma, bilgi-bilgi toplumu-sivil toplum bileşenleriyle kurulan denklemde, Türkiye’de bilgiyi biçimleyen, yöneten ve bilgiyi “organize bir güç” haline getiren kütüphaneler ile kütüphanelerin sivil uzantısı olan Türk Kütüphaneciler Derneği’nin bilgi toplumu bağlamında etkileşimini incelemek ve bilgi toplumu dinamikleri bağlamında Türk Kütüphaneciler Derneği’nin üstlenmesi öngörülen sorumluluk, misyon ve faaliyetlerini ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmada, bilginin tarihsel süreçteki konumu, toplumsal yapıların ana dinamikleri ve geçiş formları, bilgi toplumu olgusuna bağlı gelişen bilgi ekonomisi ve küreselleşme sürecinde sivil toplumun rolü ile Türkiye’nin bu olgular karşısındaki tutumu üzerinde durulmuştur. Bununla birlikte araştırma konusunun çekirdeğini oluşturan Türk Kütüphaneciler Derneği analiz edilmiş ve bilgi toplumu bağlamında sivil toplum olgusuyla ilişkilendirilmiştir. Araştırma kapsamında kullanılan yöntemler; belgesel kaynak analizi, karşılaştırma ve betimlemedir. Araştırmada, Türk Kütüphaneciler Derneği’nin bir sivil toplum kuruluşu olarak yapısı ve faaliyetleri incelenirken; bilgi toplumu dinamikleri bağlamında Türk Kütüphaneciler Derneği’nin yapması gerekenler ortaya konulmuştur. Araştırmada Türk Kütüphaneciler Derneği’nin bilgi dinamikleri bağlamında yeniden yapılandırılması sonucuna varılmış ve buna yönelik bir yapılandırma modeli sunulmuştur. ABSTRACT In this study, in equation which is formed with information-information society civil society, the interaction between libraries and their civil extension Turkish Librarian Association(TLA) is searched into and also in context of the information society, the  study  is done to put forward the thing needed to be done by Turkish Librarian Association. In this research, the place of information in historical process, main dynamics of social structure and transitions forms, information economy which evolves according to information society fact and civil society’s role in the process of globalization and Turkey’s attitude towards these facts are mentioned. Turkish Librarian Association, which is the core of research, is analyzed and is link with civil society in context of information society. Methods used in research are analysis of documentary sources and description. In the study, while TLA, as a non governmental organization, is examined in aspects of its structure and activities, in context of information society the things needed to be done by TLA are mentioned. In the result of research,    as a part of dynamics of information, TLA is need to be restructred and a model to do this is presented.