Avrupa Birliği ortak sanayi politikasından bütünleştirilmiş girişimcilik politikasına geçiş süreci


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: SELAMET KIZILTEPE

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

AB ve üye ülkelerce uygulanacak sanayi politikalarının çerçevesi antlaşmada yer alan açık ve rekabetçi piyasalar oluşturulması ilkesine göre belirlenmiştir. Bu bağlamda, topluluğun temel görevi sanayinin yapısal değişime uyum sağlamasını hızlandırmak, özellikle küçük ve orta boy işletmelerin (KOBİ) gelişimi için gerekli olan elverişli bir iş ortamının oluşumunu sağlamak ve yeni icat, teknolojik araştırma ve geliştirme alanlarında var olan potansiyelden daha çok faydalanılmasına katkıda bulunmaktır. AB bugün, ortak pazarı tamamlamış olmanın ve küreselleşmenin sağladığı yeni perspektif içinde sanayi politikasını yeniden yapılandırmaktadır. Bu çerçevede, komisyonun yeniden yapılandırılması esnasında, AB sanayi politikası ve KOBİ politikasından sorumlu iki birim Girişimcilik Genel Müdürlüğü adı altında birleştirilmiştir. Sanayi politikasının yerine Bütünleştirilmiş Girişimcilik Politikası terimi giderek yerleşmektedir. Bu yeni yaklaşım ile, iş ortamının tüm girişimciler açısından iyileştirilmesine yönelik bir çerçevenin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Türkiye'de sanayi politikası, AB'ninkine benzer hedeflere sahiptir. Ancak bütünleştirici bir yaklaşım geliştirilememiştir. Dış ticaretimiz açısından da sanayi politikasının önemi büyüktür. Küreselleşme ortamında özellikle gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret pazarlarından daha büyük pay alabilmesi ancak bilinçli ve dış ticarette serbestlik koşullarına uyum sağlayan sanayi politikalarıyla mümkün olabilir. The framework of industrial policies to be applied by the EU and member countries have been determined in line with the principle indicated in the Agreement, which is based on establishing open and competitive markets. In this context, the main task of the Union is to accelerate the harmonization of industry to the process of structural changes, to create an available aura for Small and Medium Size Enterprises (SMEs) where they may out-grow, and to contribute the utilization of current technological researches and developments which offer a large potential. Today, the EU has been undergoing a process restructuring thanks to completing the cycles of collective market and phases of globalization. In this framework, during the restructuring of the commission, two institutions responsible for EU industrial policy and SME policy have been united under a new heading: Enterprise General Directorate. With this new approach, it is aimed to determine a framework in order to improve the business environment for all entrepreneurs. In Turkey, industrial policies exhibit the same pattern those of European Union. On the other hand, it has not been possible to set an extensive and exclusive approach. In terms of the volume of our foreign trade, the importance of an industrial policy is obvious. In a period when the effects of globalization are deeply felt, especially the developing countries may thoroughly benefit from foreign markets on condition that they harmonize themselves with liberal conditions via wisely-taken steps.