Reşad Ekrem Koçu'nun İstanbul Ansiklopedisi'nde yeni Türk edebiyatı içeriği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Turkish Language and Literature, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN ULUCUTSOY

Consultant: HARUN DUMAN

Abstract:

Tarihçi ve edebiyatçı yönleriyle öne çıkan Reşad Ekrem Koçu çeşitli alanlarda eserler kaleme almış bir şahsiyettir. Onun en önemli eserlerinin başında ise İstanbul Ansiklopedisi gelmektedir. İstanbul Ansiklopedisi pek çok alanda içerdiği ciddi ölçüdeki bilgisiyle dikkati çeken bir eserdir. İstanbul Ansiklopedisi’nin bilgi ihtiva ettiği önemli alanlardan biri de Yeni Türk edebiyatıdır. Tezimizde İstanbul Ansiklopedisi’nin doğrudan veya dolaylı olarak Yeni Türk edebiyatı ile ilgili olan maddeleri tespit, tasnif ve tetkik edilmektedir. Ayrıca İstanbul Ansiklopedisi’nin Yeni Türk edebiyatı ile ilgili olan çizimlerinden de örnekler verilmektedir. Anahtar Kelimeler: Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, Yeni Türk edebiyatı. ABSTRACT Reşad Ekrem Koçu is a very well known historian and author who has reputation in various areas. His most significant work is İstanbul Ansiklopedisi. İstanbul Ansiklopedisi attracts attention because it has too much information about many fields. One of the important areas that İstanbul Ansiklopedisi has in New Turkish literature. In our thesis; the items related with the New Turkish literature are investigated, identified and classified directly or indirectly. Furthermore; there are examples given from the illustrations related to New Turkish literature of İstanbul Ansiklopedisi. Key words: Reşad Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, New Turkish literature.