Şeyh Safî tezkîresinin Nişâtî tercümesi (inceleme - edisyon kritikli metin - 1a-265b - dizin - tıpkıbasım)


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Neslihan Çelik

Supervisor: GÜLŞEN SEYHAN ALIŞIK

Abstract:

Kültürün birinci asli unsuru dildir. Dil olmadan bir milletin kültüründen ve buna bağlı olarak da o milletin varlığından söz etmek mümkün değildir. Bir millete ait eserler, içinde bulunulan sosyal şartların ve kültürün dil noktasında birer yansıması niteliği taşımaktadırlar. Benzer şekilde, Türk dili de Türk kültürünü yansıtmaktadır. Buna bağlı olarak da Türk diliyle yazılmış eserler incelenirken Türk kültürüne özgü bir şablon oluşturulmalı ve eserler bu çerçevede değerlendirilmelidir. -------------------- The first element of culture is language. Without language, it is not possible to talk about the culture of a nation and therefore the existence of that nation. The works of a nation are the reflection of the social conditions and culture in the language. Similarly, Turkish language reflects Turkish culture. Accordingly, a template specific to Turkish culture should be created and the works should be evaluated within this framework while examining the works written in Turkish language.