Tüketicilerin Teknolojik Ürünlere Yönelik Plansız Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Communication, Public Relations And Publicity, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Ayşegül Kızılkaplan

Supervisor: Betül Özkaya