Oyun içi reklama yönelik bir inceleme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Ethem Özgüven

Consultant: AYDA UZUNÇARŞILI SOYDAŞ

Abstract:

Oyun, insandan önce var olmuş bir kavramdır. Tarihsel süreç içerisinde farklı şekillerde biçim bulmuş, farklı kültürler tarafından yorumlanmıştır. ABSTRACT The game is a concept that existed before man. It has been shaped in different ways in the historical process and interpreted by different cultures.