Gaz türbinleri titreşimlerinin ölçülmesi ve sonlu elemanlar yöntemiyle analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: Selim Yıldırım

Supervisor: MUSTAFA KURT

Abstract:

GAZ TÜRBİNLERİ TİTREŞİMLERİNİN ÖLÇÜLMESİ VE SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİYLE ANALİZİ Bu tezin ilk bölümünde, literatür taraması yapılmıştır. Titreşim ve titreşim sensörleri hakkında bilgiler verilmiştir. İkinci bölümde, titreşim çeşitleri ve titreşim izolatörleri hakkında bilgi verilmiştir. Ek olarak, elastomerler hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, tezde kullanılan GTCP 85-129 H modeli Yardımcı Güç Birimi tanıtılmıştır. Diğer Yardımcı Güç Birimleri ile kıyaslama yapılmıştır. Sonlu Elemanlar Yöntemi açıklanmıştır. Günümüze kadar kullanılan titreşim sensörleri tanıtılmıştır. Tezde kullanılan Vibro Test 60 cihazı tanıtılmıştır. Titreşim ölçümünün yapılışı hakkında bilgi verilmiştir. Analiz hesaplamaları gösterilmiştir. Dördüncü bölümde, Sonlu Elemanlar Yöntemi ile oluşturulan grafikler incelenmiştir. Beşinci bölümde, test sonuçlarının tartışmaya açık olan yerleri belirtilmiştir. Son olarak tez hakkında değerlendirme yapılmıştır. HAZİRAN, 2003 Prof.Dr.Mustafa KURT Selim YILDIRIM ABSTRACT MEASUREMENT AND FINITE ELEMENTS ANALYSIS OF VIBRATIONS OF GAS TURBINE'S Some other studies about my topic has been reviewed and summariced and also examined. Vibration and vibration sensors have also been summariced in order to inform readers. Second chapter is about kinds of vibration and vibration isolater. In addition to these, elastomers has been explained. In the third chapter, GTCP 85-129 H Auxiliary Power Unit model has introduced. Auxiliary Power Unit has been compared with other Auxiliary Power Unit. Finaly Finite Analysis has been explained. Vibration sensors have been examined that have been used since today. İn this study Vibro Test 60 has also been introduced. How to measure vibration has also been explained. Besides how to calculate analysis has been demonstrated. In the fourth chapter, graphics have been examined by the help of Finaly Finite Analysis. In the fifth chapter, it has been told that some parts of this study especially the results can easily be discussed. Finaly, some comments abouth this study have been handled. JUNE, 2003 Prof.Dr.Mustafa KURT Selim YILDIRIM