Arı algoritması'nın yapay sinir ağı öğrenmesi için kullanımı ve atıksu arıtma tesis kontolü uygulaması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Sakarya University, Instıtute Of Scıence, Endüstri Mühendisliği, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: MUHARREM DÜĞENCİ

Consultant: Ercan Öztemel