SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE DAVRANIŞSAL YAKLAŞIM


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Banking and Insurance, Department of Insurance, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: CANSU ARSLAN

Consultant: Necla Tunay

Abstract:

Geleceğe yönelik olarak alınan kararların uygulanması esnasında herhangi bir öngörünün bulunmaması durumunda ortaya risk ve belirsizlik kavramları çıkmaktadır. Risk ne zaman ve nerede gerçekleşeceği belli olmayan, insan hayatında her an için ortaya çıkabilecek bir unsurdur. Riskli durumlara yönelik sistematik bir yaklaşım olan risk yönetim metotları içerisinde en çok yararlanılan yöntem sigortadır. Sigorta, toplumsal zararın bölüşülmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Geleceğin içerdiği potansiyel risklerden bireyleri arındırarak onlara psikolojik bir rahatlama sunmaktadır. Bireylerin riske karşı sigortalanma tercihleri sadece rasyonel seçimlerle şekillenmemekte, bazı davranışsal faktörlerden etkilenebilmektedir. Davranışsal finans ile sigortanın yolları, belirsizlik durumlarında bireylerin “Nasıl davranması gerektiği” değil, “Nasıl davrandıkları” noktasında kesişmektedir. Geleceğe yönelik alacak oldukları kararlar için daha sağlam bir zemine ihtiyaç duyarak sigorta sistemine yönelebilen bireylerin tercihlerinde, finansal yatırım kararlarını da etkileyebilen davranışsal faktörler ön plana çıkabilmektedir. Bu çalışmanın temel amacı bireylerin sigortaya yönelik tutumlarında davranışsal faktörlerden ne şekilde etkilendiklerinin tespit edilmesidir. Bu amaç doğrultusunda anket çalışması yapılmış ve elde edilen analiz sonuçlarıyla çalışma tamamlanmıştır. -------------------- In the absence of any predictions during the implementation of future decisions, the concepts of risk and uncertainty arise. Risk is an element that can occur at any moment in human life, when and where it is not known. Among the risk management methods, which are a systematic approach to risky situations, insurance is the most used method. Insurance has an important place in the distribution of social damage. It purifies individuals from the potential risks of the future and offers them psychological relief. Individuals' preferences for insurance against risk are not only shaped by rational choices, but may be influenced by some behavioral factors. The ways of behavioral finance and insurance intersect at the point of “How they behave, rather than”, “ How they should behave ında in cases of uncertainty”. Behavioral factors that may affect financial investment decisions may come to the forefront in the preferences of individuals who can turn to the insurance system by requiring a more solid ground for their future decisions. The basic aim of this work is founding the effects of behavioral factors on peoples’ insurance attitudes. In accordance with the objective of this study, a questionairre was implemented in evaluation of peoples’ insurance attitudes in terms of behavioral finance.