Haber üretim sürecinde sosyal medya kullanımı : muhabirler üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Abdullah Tevge

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

Günümüzde gelişimine hızla devam eden teknoloji, gazetecilik ve haber üretme koşullarını da ciddi anlamda etkilemiştir. Gazetecilerin kaynak oluşturmak için kullandıkları yöntemler, teknoloji ile birlikte daha pratik hale gelmiş ve haber yapmaları da aynı oranda kolaylaşmıştır. Bu nedenle geleneksel gazetecilik kavramı da büyük bir dönüşümle dijital medyaya uyum sağlamaya başlamıştır. Dijital medya sayesinde haberler daha hızlı bir şekilde sunulabilmeye ve güncellenebilmeye başlamıştır. Sosyal medya ile birlikte de zaman ve coğrafi sınırlar engel olmaktan çıkmıştır. Gazetecilik mesleği toplumun eğilimlerini analiz ederek özümsemekle görevli bir meslektir. Bu anlamda bir gazetecinin milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağlardan uzak durması mümkün görülmemektedir. Bu çalışmada, dijital medya döneminde gazetecilerin interneti ve sosyal medyayı hangi düzeyde kullandıkları araştırılmıştır. -------------------- This study aims to shed light on the scale of internet usage of journalists where digital media appears to force out conventional journalism. Journalism and production of news have transformed immensely by the significant development on the technology. Technology that is used in the production of news have eased the way to find sources for journalists. Digital media enabled news to be delivered and updated faster than the conventional one. Thus, orthodox journalism kicked off to catch up with digital media. Social media, on the other hand, ruled out the boundaries of time and geography. Journalism ought to analyse the tendencies of the societies so, that would be unwise for a journalist to stay away from platforms that are used by millions of people.