Sporda seyirci davranışında güdüler: Futbol örneği


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Gazi University, Spor Bilimleri Fakültesi, Spor Yöneticiliği Bölümü, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: AYŞE ASLI HONÇA

Consultant: Sema Alay Özgül