Türk özel hukukunda tehlike esasına dayanan sorumluluk


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Law, Private Law, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: DENİZ ERDEMOĞLU

Consultant: SERAP HELVACI

Abstract:

Türk Özel Hukukunda Tehlike Esasına Dayanan Sorumluluk adını taşıyan çalışma, yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış olup, üç ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde Sorumluluk Kavramı başlığı altında sorumluluk türlerine ve unsurlarına yer verilmiştir. Tehlike Esasına Dayanan Sorumluluk Kavramı başlıklı ikinci bölümde, öncelikle tehlike esasına dayanan sorumluluğun tanımı yapılmış ve sorumluluğun gelişim süreci aktarılmaya çalışılmıştır. Daha sonra, tehlike sorumluluğunun unsurları açıklanmaya çalışılmış ve tehlike esasına dayanan sorumluluğun benzer sorumluluk türleri ile karşılaştırmasına yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise Tehlike Esasına Dayanan Sorumluluğun Düzenlenmesi başlığı altında çeşitli hukuk sistemlerinde tehlike sorumluluğunun düzenlenme şekillerine yer verilmiştir. Daha sonra, Türk Hukukunda tehlike sorumluluğu hususunda benimsenmiş olan düzenleme şekline değinilerek, özel kanunlarda düzenlenmiş tehlike sorumluluğu halleri açıklanmaya çalışılmıştır. SUMMARY The study named Strict Liability for Dangerous Activities under Turkish Private Law is prepared as a master of laws thesis and is composed of three main parts: In the first chapter named “Liability Concept”, liability types and their elements are explained. In the second chapter named “Strict Liability for Dangerous Activities”; firstly, a definition of strict liability for dangerous activities is made and the development process is narrated. Afterwards, the elements of dangerous liability and main differences between dangerous liability and other strict liability types are explained. In the last chapter named “Regulating Strict Liability for Dangerous Activities”, regulation forms under various law systems are discussed. Afterwards, the regulation form accepted under Turkish Law is explained and related provisions created under special codes are discussed.