Osmanlı tefsirciliğinde bir telif yöntemi olarak telhis


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Mustafa Talha Akkiraz

Supervisor: ÖMER ÇELİK

Abstract:

Bu çalışmada Tefsir alanında ortaya çıkmış telhis yazım geleneği ana hatları ile konu edinmekte ve özelde bu edebiyatın en iyi örneklerinin görüldüğü Osmanlı dönemi incelenmektedir. Çalışmada tefsir telhislerinin tarihi, telif sebepleri, tesmiyesi, şekil ve üslup özellikleri, kapsamları ve muhtevaları genel hatları ile ele alınmaktadır. Bu minvalde söz konusu yazım çeşidi kavramsal ve tarihi arka planı ölçeğinde değerlendirilerek tefsir tarihindeki yerine değinilmektedir. Ardından Osmanlı dönemi tefsirciliğinde bir yazım çeşidi olarak konumu ve önemine, telif sebepleri ve türlerine dair ayrıntılı bilgi verilmektedir. Ayrıca çalışmanın sonunda ek olarak bu türün tefsir tarihi içerisinde gelişimi örnek bir eser üzerinden gösterilmektedir. -------------------- This study examines the main points of short edition / talkhîs tradition, emerged in the field of tafsir and focuses especially on the Ottoman period in which the most qualified examples of this type was seen. This study deals with the history of the talkhîses on tafsir, their aims to be written, their denominations, their characteristics in terms of form and style, their scopes and contents in general terms. In this manner, it touches on the place of this writing type by evaluating it in the scale of its conceptual and historical background. Moreover, it provides detailed information about the position and significance of talkhîs tradition in Ottoman tafsir as a writing type as well as its writing aims and types. In the end of the study, additionally, the development of this type in the history of tafsir is shown through an exemplary work.