Esmâ bint Yezîd’in hayatı ve rivayetleri


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: Kadir Öztürk

Consultant: HASAN CİRİT

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Esmâ bint Yezîd, Hadis, Sahâbe, Hatîbetü’n-nisâ. ESMÂ BİNT YEZÎD’İN HAYATI VE RİVAYETLERİ Bu çalışmanın amacı, İslam dininin temel kaynaklarından biri olan hadislerin sonraki nesillere aktarılmasında önemli rol oynayan sahâbe neslinden biri olan Esmâ bint Yezîd’in hayatını, rivayetlerini ve hadis ilmindeki yerini incelemektir. Esmâ bint Yezîd’in hayatıyla ilgili bilgiler araştırılırken kaynak olarak ricâl ve tabakât eserleri temel alınarak ulaşılabilen bütün kaynaklardan yaralanılmıştır. Çalışma girişle beraber iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Esmâ bint Yezîd’in ismi, künyesi, nesebi, doğumu, ailesi, vefatı, ahlâkî ve ilmi kişiliği ve hadis ilmindeki yeri incelenmiş, talebeleri tanıtılmıştır. İkinci bölümde ise Esmâ bint Yezîd’in rivayetlerine yer verilmiş, rivayetler arasındaki farklara işaret edilmiş, bu rivayetlerin kaynaklardaki yerleri gösterilmiş, rivayetlerin senedinde yer alan râviler hakkında bilgi verilmiştir. Bu bölümün ikinci kısmında rivayetler konu başlıkları altında derlenerek tercüme edilmiştir. Ayrıca bazı konu başlıkları hakkında dipnot açıklamaları yapılmıştır. Bu çalışmanın sonunda Esmâ bint Yezîd rivayetlerinin senedleri ve rivayetlerin sıhhat durumları tablo halinde gösterilmiş, ardından Sonuç ve Kaynakça bölümü yer almıştır. Keywords : Esmâ bint Yezîd, Hadith, Companions, Orator of Women. ABSTRACT THE LIFE OF ESMÂ BINT YEZÎD AND HER NARRATIONS This study aims to examine Esmâ bint Yezîd’s life and her narratives and the place in Hadith science whom she was one of the genaration of Companions that played the most important role in the transfering Hadiths, one of the basic source of Islam, to the later genarations. While examining the life of Esmâ bint Yezîd, the basic sources tabakât and ricâl were taken as the basal and all the other sources that reached were considered. This study consists of two parts together with the introduction. In first part, the datum about the name, tag, ancestry, birth, family, death, scıentıfıc and ethical personality was examined and her pupils were introduced. In the second part of this, the narratives from Esmâ bint Yezîd in Hadith were taken place and the differences among the narratives were pointed out, besides the places of her narratives in the other sources were shown and general knowledge was given about her followers where the names were indicated in her narratives script. In the following section of this 2 nd part the narratives were translated by compiled under subject headings. Additionally footnotes concerning some headings were given into this part. At the end of this study, the isnads of the narratives from Esmâ bint Yezîd were handed out schematicaly, followed by a conclusion and a bibliography.