Biyomedikal Uygulamalar Için Saf Titanyum / Magnezyum ve Bunlann Alaşımlarının Toz Metalurjisi Yöntemi ile gelistirilmesi ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: EBUZER AYGÜL

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Senai Yalçınkaya