İş hukukunda geçici ödeme


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Gülşah Düzgün

Consultant: EMRE ERTAN

Abstract:

İŞ HUKUKUNDA GEÇİCİ ÖDEME 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ile birlikte Türk hukuk sistemimize kazandırılan geçici ödeme hükmünün amacı, uzun süren yargılamalar sebebiyle zararları acil olarak giderilmeyen ve bundan dolayı mağduriyetleri artan zarar görenlere, geçici hukuki koruma sağlanmasıdır. Türk Borçlar Kanunu Tasarısının kanunlaşması aşamasında leh ve aleyhine görüşler ileri sürülen geçici ödeme hükmü tartışmalara konu olmuş ise de yasalaşarak, Türk Hukukunda geçici hukuki koruma tedbirleri içerisindeki yerini almıştır. Geçici ödeme hükmü ile haksız fiil veya sözleşmeye aykırılık sebebiyle zarar gören davacının, tazminat yükümlüsüne karşı açmış olduğu tazminat davasında, zararının acilen giderilmesi gerektiğine dair, iddiasının haklılığını gösterir inandırıcı delilleri mahkemeye sunması, ekonomik olarak zaruret hali içinde bulunduğunu ispatlaması ve talebi halinde davacıya geçici ödeme tedbiri olarak bir miktar para ödenmesine imkân tanımaktadır. İş bu çalışmamızda, yargılama aşamasında zarar görene geçici hukuki koruma sağlayan geçici ödeme hükmünün iş hukukundaki uygulaması incelenmiştir. Bu kapsamda öncelikle geçici ödemenin hukuki niteliği, amacı ve şartları açıklandıktan sonra iş hukukunda geçici ödemenin tazminat davalarında uygulama kapsamı ve sonuçları üzerinde, öğretide yer alan tartışmalar ile uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunları da mümkün olduğunca ele alarak konu hakkındaki görüşlerimize de yer verilmiştir. -------------------- TEMPORARY PAYMENT IN LABOR LAW The purpose of the temporary payment provision introduced into our Turkish legal system together with the Turkish Code of Obligations No. 6098 is to provide temporary legal protection to those whose losses were not urgently remedied due to prolonged proceedings, and whose losses, unjust treatment were increased for such reason. Although the provision of temporary payment, which has been the subject of controversy and which was put forward and views in favor of against were submitted about it during the enactment of the Turkish Code of Obligations, , it has been enacted and took its place in the temporary legal protection measures in Turkish Law. Thanks to the provision of provisional payment, the plaintiff filed against the indemnity by the plaintiff who has been damaged due to the tortuous act or the breach of the contract with the provision of the provisions of the provision of proof that the claim must be corrected immediately, demonstrating the justification of his claim, proving that he is in the state of necessity then provisional payment provision allows to pay certain amount of money to the plaintiff. The application of the temporary payment temporary in Labor Law which provides temporary legal protection to those who are damaged in the trial phase was examined in this study. In this context, first of all, the legal nature, purpose and conditions of temporary payment have been explained and then our views on subject was given place though considering application scope and results of action for compensation of temporary payment in Labour Law, the discussions in the doctrine and possible matters that may be encountered in practice.