Fetih'ten Osmanlılara kadar Sinop şehri tarihi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Turkic Studies, Department Of Turkish History, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: FATİH GÜLDAL

Supervisor: Sadi Süleyman Kucur

Abstract:

Bu tezde Sinop şehrinin XI-XIV. Yüzyıllardaki siyasi ekonomik ve sosyal tarihi anlatılmaktadır. Bu çerçevede Sinop'ta hüküm sürmüş Anadolu Selçukluları, Pervaneoğulları ve Candaroğulları zamanı çalışılmıştır. Çalışmada Sinop'un bu devlet ve beylikler dönemindeki önemi ve tarihi incelenmiştir. Ayrıca Sinop'ta hüküm sürmüş kavimlerin şehre olan katkısı anlatılmıştır. In our thesis, we have talked about social, political and economical history of Sinop till the Ottoman conquest. Our thesis consists of four chapters. The first chapter gives us information about Sinop's history before the Turkish conquest. In the second chapter, the political history during Seljuk's Pervanoğulları, and Candaroğulları periods have been explained. In the third chapter the information about the Sinop's social life has been given and in the final chapter historical work of art in Sinop has been told.